Berita Ragam

30 Ucapan Selamat Ulang Tahun Bahasa Sunda Lengkap

4 menit

Ada kerabatmu yang berasal dari suku Sunda sedang berulang tahun? Coba deh beri ucapan selamat ulang tahun bahasa Sunda kepadanya!

Hari ulang tahun merupakan hari yang tidak dapat dilupakan bagi setiap orang.

Pasalnya, momen ulang tahun adalah hari kelahiran seseorang.

Di momen ulang tahun, biasanya ia mendapatkan ucapan selamat dari orang-orang terdekat.

Dalam ucapan selamat ulang tahun biasanya sarat akan doa, harapan, serta curahan hati.

Menggunakan bahasa Sunda untuk mengucapkan ulang tahun kepada kerabat ternyata bisa membuat seseorang menjadi terasa dekat, lo.

Selain itu, memberikan ucapan selamat ulang tahun bahasa Sunda halus juga dapat membuat seseorang merasa dihormati.

Nah, kali ini Berita 99.co Indonesia telah menghadirkan contoh ucapan selamat ulang tahun bahasa Sunda yang mungkin bisa kamu jadikan referensi.30 Ucapan Selamat Ulang Tahun Bahasa Sunda Lengkap

ulang tahun

sumber: shutterstock.com

Ucapan Selamat Ulang Tahun Bahasa Sunda dan Artinya

 • Wilujeng tepang taun mah/ pa. Mugi panjang yuswa kalayan barokah sareng sehat walafiat. Hapunten abdi teu acan tiasa mulang tarima ka mamah/ bapa. (Selamat ulang tahun bu/pak. Semoga panjang umur lagi berkah dan sehat walafiat. Maaf aku belum bisa berbakti pada ibu/bapak.)
 • Wilujeng tepung taun lur. Sing sukses jeung panjang umur. Iraha rek numpeng? (Selamat ulang tahun bro. Semoga sukses dan panjang umur. Kapan mau bikin tumpeng?)
 • Wilujeng mondokan umur. Sing sehat, beuki sukses jeung gera meunang jodo. (Selamat ulang tahun. Semoga sehat, tambah sukses dan segera dapat jodoh.)
 • Wilujeng tepang tahun euy, sing panjang umur kalayan barokah. Sing kahontal cita-cita, kade tong poho bakti ka kolot. (Selamat ulang tahun bro/sis, semoga panjang umur lagi berkah. Tercapai cita-cita, jangan lupa berbakti pada orang tua.)
 • Wilujeng tepang taun aa/akang nu kasep pujaan hate. Sing panjang yuswa kalayan barokah, langkung nyaah ka keluarga, sareng janten imam nu tiasa nuyun ka surgana Allah Swt. (Selamat ulang tahun abang yang tampan pujaan hati. Semoga panjang umur serta berkah, makin sayang keluarga, dan jadi imam yang bisa membawa ke surganya Allah Swt.)

Ucapan Ulang Tahun Bahasa Sunda Halus dan Artinya

 • Wilujeng tepang taun, Sayang. Mugia di paparin yuswa nu panjang, rezki anu seueur, janten jalmi nu sukses. Mugia naon nu di pikohoyong sing enggal tiasa ka cumponan. (Selamat ulang tahun, Sayang. Semoga panjang umur, banyak rezeki, dan jadi orang sukses. Semoga apa yang diinginkan bisa segera terwujud.)
 • Wilujeng tepang taun. Mugia Gusti Allah Ta’ala salawasna maparin Rahmat sinareng hidayahna, sadaya pamaksadan anu dipikahoyong tiasa kacumponan kalayan aya dina bimbingan Gusti Allah Ta’ala. Seueur Rizki tur sehat lahir sareng bathin. Aamiin. (Selamat ulang tahun. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya, segala niat yang diinginkan dapat tercapai dengan hidayah Tuhan Yang Maha Esa. Rizki bertambah banyak dan sehat lahir batin. Aamiin.)
 • Wilujeng tepang taun, Teh. Mugia aya dina kasehatan, kabagjaan, digampangkeun rejekina, tur runtut raut rumah tanggana. (Selamat ulang tahun, Teh. Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dimudahkan rejeki, dan rumah tangganya dalam keadaan baik-baik saja.)
 • Hente aya ucapan anu indah anu tiasa ku abdi dirangkai, saukur harapan abdi ka anjeun. Semoga kedewasaan selalu anu nganterkeun anjeun kana kesuksesan. Wilujeng tepang taun, Sahabatku. (Tidak ada kata yang dapat kurangkai, hanya harapan untukmu. Semoga kedewasaan selalu menghantarkanmu pada sebuah kesuksesan. Selamat ulang tahun, Sahabatku.)
 • Wilujeng tepang taun mamah. Mugia dina yuswa …. tahun ieu, mamah di paparin kasehatan, kabegjaan, sareng sagala nu di pikahoyong di kabulku Allah Swt. Amin. (Selamat ulang tahun Ibu. Semoga di usia yang ke-…. ini, diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan segala yang diinginkan dalam ridha Allah Swt. Amin.)

Ucapan Selamat Ulang Tahun Bahasa Sunda Lucu

 • Wilujeng tepang taun adi abi anu kasep, mudah-mudahan sing jenteun jalmi anu pinter, janten putra anu nurut ka orang tua. (Selamat ulang tahun adiku yang ganteng, semoga menjadi manusia yang pintar, dan menjadi anak yang berbakti pada orang tua.)
 • Wilujeng tepang taun de, mugiya panjang yuswa, sehat lahir batina, se’ur rezekina, enteng jodo. (Selamat ulang tahun de, semoga panjang umur, sehat lahir batin, banyak rejekinya, dan dientengkan jodohnya.)
 • Wilujeng tepang taun anaking, Mugi-mugi anaking sing panjang yuswana, sing dipasihan kesehatan, jadi jalmi sholeh salawasna, tur aya dina panang tayungan Allah Swt. Amin. (Selamat ulang tahun anakku, semoga anakku panjang umurnya, semoga diberikan kesehatan, jadi orang yang sholeh selamanya, dan ada dalam lindungan Allah Swt. Amin.)
 • Wilujengnya, semoga nambahna umur ajen bisa nambahan oge iman jeung akhlak anu langkung sae. Barokallah Fi Umrik. (Selamat ya, semoga dengan bertambahnya usiamu dapat bertambah pula iman dan akhlakmu. Barokallah Fi Umrik.)
 • Di poe anu dipika bungah ieu, urang ngucapken doa, semoga Allah SWT masihan segala anu sae kanggo kahirupan anjeun. (Di hari yang bahagia ini, ku panjatkan untaian doa. Agar semoga Allah Swt. dapat memberikan segala yang terbaik untuk kehidupanmu.)

Ucapan Selamat Ulang Tahun dalam Bahasa Sunda

 • Poe ieu endah, poe ieu cerah pisan, abdi saukur tiasa nyarios jeung ngadoa kanggo anjeun sahabat abdi. Wilunjeng teupang taun, sing damangkeun sareng dipanjagng keun umurna. (Hari ini indah,hari ini sangat cerah, aku hanya bisa bicara dan berdoa untukmu sahabatku. Selamat ulang tahun ya, sehat selalu dan semoga panjang umur)
 • Jeung nambahana yuswa anjeun, jadi nambahan oge kebahageaan anjeun. Selamat ulang tahun sahabat paling baikku, semoga persahabatan ieu beuki tambah deukeut napika akherat. Amin. (Dengan bertambahnya usiamu, jadi bertambah pula kebahagiaanmu. Selamat ulang tahun sahabat terbaiku. Semoga persahabatan kita semakin erat sampai akhirat. Amin.)
 • Hente aya ucapan anu indah anu tiasa ku abdi dirangkai, saukur harapan abdi ka anjeun. Semoga kedewasaan selalu anu nganterkeun anjeun kana kesuksesan. Selamat ulang tahun sahabatku. (Tidak ada kata yang dapat kurangkai, hanya harapan untukmu. Semoga kedewasaan selalu mengantarkanmu pada sebuah kesuksesn. Selamat ulang tahun sahabatku.)
 • Dinteun anu paling indah nyaeta dinteun ulang tahun anjeun. Doa anu endah nyaeta doa kanggo anjeun. Selamat ulang tahun kanggo anjeun sahabatku, tetap semangat. (Hari yang paling indah adalah hari ulang tahunmu, doa yang indah adalah doa untukmu. Selamat ulang tahun buat kamu sahabatku, tetap semangat.)
 • Teu ayal hal amu endah, selain ucapkan “selamat ulang tahun” sepatah kata ku abdi ucapkeun, semoga panjang yuswa jeung bahagia selalu. Sekali lagi selamat ulang tahun sahabat terbaiku. (Tidak ada hal yang indah, kecuali ucapan “selamat ulang tahun” untain kara dan dpa yang ku panjatkan, semoga panjang umur dan bahagia selalu. Sekali lagi selamat ulang tahun sahabat terbaikku.)

Ucapan Selamat Ulang Tahun Bahasa Sunda Lucu Penuh Makna

ulang tahun

sumber: shutterstock.com

 • Wilujeng tepang taun neng geulis bojo akang. Mugia panjang yuswa, langkung sholehah, sareng gampil dipangalakeun rejekina. (Selamat ulang tahun istriku yang cantik. Semoga panjang umur, makin sholehah, dan mudah dicariin rejeki.)
 • Wilujeng tepang taun adi teteh/aa nu kasep/geulis. Sing janten murangkali anu sholeh/sholehah, ageung milik, sareng pinter nya. (Selamat ulang tahun adikku yang cakep/cantik. Semoga jadi anak yang sholeh/sholehah, murah rezeki, dan jadi anak pintar ya.)
 • Wilujeng tepang taun teteh/aa. Sing panjang yuswa, langkung dewasa, sareng enggal nikah. Kade hilap traktiran na. (Selamat ulang tahun kakak. Semoga panjang umur, semakin dewasa, dan cepat menikah. Jangan lupa traktirannya.)
 • Wilujeng milangkala pa, mugia salamina aya dina panangtayunan Allah. (Selamat ulang tahun Pak, semoga selamanya ada dalam lindungan Allah.)
 • ilujeng tepang taun ujang/nyai (nama) putra/putri mamah/bapa anu bageur. Sing sholeh/sholehah, pinter, manfaat kanggo agama, nagara sareng tiasa ngabakti ka sepuh. (Selamat ulang tahun (nama) anak ibu/bapak yang baik. Semoga sholeh/sholehah, pintar, bermanfaat bagi agama, negara, dan berbakti pada orang tua.)

Ucapan Selamat Ulang Tahun Bahasa Sunda

 • Wilujeng tepang taun mah/ pa. Mugi panjang yuswa kalayan barokah sareng sehat walafiat. Hapunten abdi teu acan tiasa mulang tarima ka mamah/ bapa. (Selamat ulang tahun bu/ pak. Semoga panjang umur lagi berkah dan sehat walafiat. Maaf aku belum bisa berbakti pada ibu/bapak.)
 • Wilujeng tepung taun lur. Sing sukses jeung panjang umur. Iraha rek numpeng? (Selamat ulang tahun bro. Semoga sukses dan panjang umur. Kapan mau bikin tumpeng?)
 • Wilujeng mondokan umur. Sing sehat, beuki sukses jeung gera meunang jodo. (Selamat ulang tahun. Semoga sehat, tambah sukses dan segera dapat jodoh.)
 • Wilujeng tepang tahun euy, sing panjang umur kalayan barokah. Sing kahontal cita-cita, kade tong poho bakti ka kolot. (Selamat ulang tahun bro/sis, semoga panjang umur lagi berkah. Tercapai cita-cita, jangan lupa berbakti pada orang tua.)
 • Wilujeng tepang taun aa/akang nu kasep pujaan hate. Sing panjang yuswa kalayan barokah, langkung nyaah ka keluarga, sareng janten imam nu tiasa nuyun ka surgana Allah Swt. (Selamat ulang tahun abang yang tampan pujaan hati. Semoga panjang umur serta berkah, makin sayang keluarga, dan jadi imam yang bisa membawa ke surganya Allah Swt.)

***

Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk Property People!

Jangan lupa pantau terus artikel menarik lainnya lewat Google News Berita 99.co Indonesia.

Sedang mencari hunian impian?

Temukan beragam pilihan perumahan hanya di www.99.co/id karena sekarang beli rumah bisa #segampangitu.
Gadis Saktika

Gadis Saktika adalah Content Writer di 99 Group yang sudah berkarier sebagai penulis dan wartawan sejak tahun 2019. Lulusan Bahasa dan Sastra Indonesia UPI ini senang menulis tentang etnolinguistik, politik, HAM, gaya hidup, properti, dan arsitektur.

Related Posts