Berita Ragam

7 Sholawat Nabi Muhammad saw Terbaik dan Terindah yang Memiliki Keutamaan Luar Biasa

4 menit

Membaca sholawat Nabi Muhammad saw terbaik dan terindah memiliki keutamaan yang sangat besar bagi setiap muslim. Berikut bacaan yang dapat kamu amalkan setiap harinya.

Selawat atau sholawat adalah pujian pada Nabi Muhammad saw. yang memiliki keutamaan tak ternilai.

Menurut buku Rahasia Dahsyat Shalawat Keajaiban Lafadz Rasulullah Saw oleh Ustaz M. Kamaluddin, ada sejumlah keutamaan membaca selawat setiap saat.

Mulai dari menambah rasa cinta pada Allah dan Rasul-Nya, mudah bermimpi bertemu Rasulullah, menjernihkan hati, hingga jalan mudah menuju surga.

Mengenai sholawat, terdapat firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 56.

“Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.” (Al-Ahzab; 56).

Nah, selain allahumma sholli ala sayyidina muhammad, rupanya ada bacaan sholawat lainnya yang bisa kamu amalkan karena memiliki keutamaan sangat besar.

Sholawat Nabi muhammad saw terbaik dan terindah adalah sholawat Fatih, sholawat Nariyah, sholawat Ibrahimiyah, hingga sholawat Thibbil Qulub.

Inilah sholawat Nabi Muhammad saw terbaik dan terindah bersumber dari buku The Miracle Of Shalawat: Rahasia Keajaiban Shalawat untuk Keselamatan, Kesuksesan, dan Kebahagiaan Dunia Akhirat oleh Junaidi Ahmad serta sumber lainnya.

7 Sholawat Nabi Muhammad saw Terbaik dan Terindah

1. Sholawat Fatih

sholawat nabi muhammad saw terbaik dan terindah

“Allahumma shalli wa sallim wa barik ‘alaa sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa, wal khaatimi lima sabaqa, nashiril haqqa bil haqqi, wal haadi ilaa shiratikal mustaqimi wa ‘alaa aalihii haqqa qadrihi wa miqdarihil ‘azhiim.”

Artinya:

“Ya Allah, limpahkanlah shawalat, salam, dan keberhakan kepada junjungan kami, nabi Muhammad saw., pembuka apa yang terkunci, penutup apa yang terdahulu, pembela yang hak dengan yang hak, dan petunjuk kepada jalan yang lurus. Semoga Allah melimpahkan shalawat kepadanya dan keluarganya dengan hak derajat dan kedudukan yang agung.”

2. Sholawat Nariyah/Tafjiriyah

“Allahumma shalli shalaatan kaamilatan wasallim salaaman taaman ‘ala sayyidina muhammadinil ladzi tanhalu bihil ‘uqadu wa tanfariju bihil kurabu. Wa tuqdhaa bihil hawaaiju wa tunaalu bihir raghaa-ibu wa husnul khawatiimi wa yustasqal ghamaamu bi wajhihil kariimi wa ‘ala aalihi wa shahbihi fii kulli lamhatin wa nafasin bi’adadi kulli ma’luumin laka.

Artinya:

“Ya Allah, limpahkanlah shalawat yang sempurna dan curahkanlah salam kesejahteraan yang penuh kepada junjungan kami Nabi Muhammad, yang dengan sebab Nabi SAW semua kesulitan dapat terpecahkan, semua kesusahan dapat dilenyapkan, semua keperluan dapat terpenuhi, dan semua yang didambakan serta husnul khatimah dapat diraih, dan berkat dirinya yang mulia hujanpun turun, dan semoga terlimpahkan kepada keluarganya serta para sahabatnya, di setiap detik dan hembusan nafas sebanyak bilangan semua yang diketahui oleh Engkau.”

3. Sholawat Ibrahimiyah

sholawat nabi muhammad saw terbaik dan terindah

“Allahumma shalli ‘ala sayyidina muhammad wa ‘ala ali sayyidina muhammad, kama shallaita ‘ala sayyidina ibrahima wa ‘ala ali sayyidina ibrahim, wa barik ‘ala sayyidina muhammad wa ‘ala ali sayyidina muhammad, kama barakta ‘ala sayyidina ibrahima wa’ala ali sayyidina ibrahim fil ‘alamina innaka hamidum majid.”

Artinya:

“Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keselamatan untuk Nabi Muhammad. Dan juga limpahkanlah rahmat dan keselamatan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana telah Engkau limpahkan rahmat dan keselamatan kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Limpahkanlah keberkahan kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah melimpahkan keberkahan kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Di seluruh alam semesta, sesungguhnya Engkau adalah Maha Terpuji lagi Maha Agung.”4. Sholawat Munjiyat

“Allahumma sholli ‘alaa sayyidinaa Muhammadin wa ‘alaa aali sayyidinaa Muhammadin sholaatan tunjiinaa bihaa min jamii’il-ahwaali wal-aafaati wa taqdhii lanaa bihaa jamii’al-haajaati wa tuthahirunaa bihaa min jamii’is-sayyi’aati wa tarfa’unaa bihaa ‘indaka a’lad-darajaati wa tuballigunaa bihaa aqshal-gaayaati min jamii’il-khairaati fil-hayaati wa ba’dal mamaati.”

Artinya:

“Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad saw. yang dengan shalawat itu, Engkau akan menyelamatkan kami dari semua keadaan yang menakutkan dan juga membahayakan, dengan rahmat itu Engkau akan mendatangkan semua hajat kami dan juga menyucikikan semua keburukan kami, mengangkat kami pada derajat yang tertinggi, menyampaikan kami pada puncak tujuan, dari semua kebaikan di waktu hidup dan sesudah mati.”

5. Sholawat Nuril Anwar

“Allahumma shalli ‘alaa Nuuril Anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftaahi babil yasar sayyidina wa maulaana muhammadinil mukhtar wa alihil ath-har waa ash habihil ahkyar ‘adada ni’amillahi wa ifdhalih.”

Artinya:

“Ya Allah, limpahkanlah rahmat atas cahaya dari segala cahaya, rahasia di antara segala rahasia, penawar duka dan pembuka pintu kemudahan, yakni junjungan kami, Nabi Muhammad saw. yang terpilih, keluarganya yang suci, dan para sahabatnya yang mulia sebanyak hitungan nikmat Yang Mahakuasa dan karunia-Nya.”

6. Sholawat al-Nuraniyah/Badawi Kubro

“Allahumma Shalli wa sallim wa baarik ‘alaa sayyidinaa wa maulana Muhammadin Syajaratil Ashl an-Nuraniyyah wa lam’atil qabdhatir rahmaaniyyah wa afdhalil Khaliiqatil insaaniyyah wa asyrafish shuuratil jismaaniyyah wa ba’dinil asraarir rabbaaniyyah wa khazaainil ‘uluumil ishthifaaiyyah shaahibil qabdhatil ashliyyah wal bahjatis saniyyah war rutbatil ‘aliyyah manin darajatin nabiyyuuna tahta liwaaihi fahum minhu wa ilahi wa shalli wa sallim wa baarik ‘alaihi wa ‘alaa aalihi wa shahbihi ‘adada maa khalaqta warazaqta wa abatta wa ahyaita ilaa yaumi tab’atsu man afnaita wa sallim tasliiman katsiira wal hamdulillaahi rabbil ‘aalamiin.”

“Ya Allah, bershalawatlah, bersalamlah, dan berkatilah sayyidina wa maulana Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, pohon sumber cahaya, kilatan sentuhan kasih sayang, seutama-utamanya manusia, semulia-mulianya bentuk jasad, tempat mendulang rahasia-rahasia ketuhanan, khazanah ilmu-ilmu pilihan, pemilik sentuhan universal, kebanggaan yang agung, derajat keudukan yang tinggi di mana para nabi bergabung di bawah benderanya, mereka bersumber darinya dan akan kembali (berlindung) kepadanya. Dan bershalawatlah, bersalamlah, dan berkatilah beliau, dan kepada keluarga dan para sahabat beliau sebanyak bilangan makhluk yang telah Engkau ciptakan, lalu engkau beri rizki, lalu Engkau matikan dan Engkau hidupkan hingga hari di mana Engkau membangkitkan kembali makhluk yang telah Engkau hancurkan, dan bersalamlah dengan salam yang sebenar-benarnya, dan Segala pujia bagi Allah Tuhan semesta alam.”

7. Sholawat Thibbil Qulub

sholawat nabi muhammad saw terbaik dan terindah

“Allahumma shalli ‘ala Sayyidina Muhammadin thibbil qulubi wa dawa-iha wa ‘afiyatil abdani wa syifa-iha wa nuril abshari wa dliya-ihaa wa’ala alihi wa shahbihi wa sallim.”

Artinya:

“Ya Allah, berikanlah rahmat kepada baginda kami, Nabi Muhammad, sang penyembuh hati dan obatnya, memberikan kesehatan badan dan mengobatinya, menjadi cahaya mata hati dan sinarnya, juga kepada keluarga dan sahabat beliau, dan semoga Engkau memberikan keselamatan.”

***

Itulah sholawat Nabi Muhammad saw terbaik dan terindah.

Baca artikel islami lainnya di Berita.99.co.

Ikuti Google News Berita 99.co Indonesia agar tidak ketinggalan banyak informasi terbaru.

Kamu sedang cari rumah dengan desain minimalis?

Yuk, cek di www.99.co/id yang #segampangitu dalam menemukan hunian idaman.

**Gambar cover: Shutterstock
Ilham Budhiman

Lulusan Sastra Daerah Unpad yang pernah berkarier sebagai wartawan sejak 2017 dengan fokus liputan properti, infrastruktur, hukum, logistik, dan transportasi. Saat ini, fokus sebagai penulis artikel di 99 Group.

Related Posts