Berita Ragam

12 Contoh Pupujian Sunda Pondok yang Gampang Diingat. Selain Eling-Eling Umat, Apa Lagi?

3 menit

Pupujian bahasa Sunda sering kali dilantunkan masyarakat, khususnya yang berada di Jawa Barat. Selain itu, pupujian tersebut umumnya berkaitan dengan ingatan kepada Sang Pencipta. Seperti apa contohnya? Yuk, baca sampai tuntas!

Property People, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki bahasa daerah beragam.

Dari sekian banyak, bahasa Sunda menjadi salah satu bahasa daerah yang mempunyai sejumlah karya sastra, salah satunya adalah pupujian.

Pupujian dalam bahasa Sunda disebut juga dengan nadoman, yaitu berupa untaian kata-kata yang terikat oleh padalisan (larik, baris) dan pada (bait).

Pengertian Pupujian

Pupujian adalah puisi yang berisi puja-puji, nasihat, doa dan pelajaran mengenai kehidupan yang berjiwakan ajaran Islam.

Pupujian termasuk ke dalam bentuk puisi Islam (keagamaan) yang mempunyai tujuan utama sebagai media pendidikan dan media dakwah.

Sementara itu, seperti telah disinggung, pupujian Sunda dikenal dengan nadoman atau untaian kata-kata yang terikat oleh padalisan atau larik dari baris pada bait.

Secara umum pupujian terbagi ke dalam beberapa golongan, yakni pupujian untuk doa, taubat kepada Allah, memuji keagungan Allah, selawat nabi, dan lain sebagainya.

Karya sastra ini pada mulanya berawal di lingkungan pesantren dan tempat-tempat pengajian yang mempunyai hubungan erat dengan ajaran Islam.

Konon pupujian telah dipakai oleh Sunan Kalijaga dalam membawa ajaran Islam ke dalam seni wayang di Jawa Barat.

12 Contoh Pupujian dalam Bahasa Sunda

1. Eling Eling Umat

Eling-eling umat
Muslimin muslimat
Hayu urang berjamaah sholat Maghrib
Estu kawajiban
Keur urang di dunya
Kanggo pibeukeuleun jaga di akherat

2. Djat Anu Kuat

pupujian sunda

Ya djat anu leuwih kuat
Nu gagah nu perkasa
Mugia gusti ngajaga
Ti jlama anu dolim dosa
He Allah anu Maha Mulia
Ka anjeun abdi sadaya
Ibadah sakuat daya
Sareng nyuhunkeun pang raksa
Ya Allah anu ngamankeun
Ka abdi tina kasieun
Mugi gusti nyalametkeun
Ka abdi tinu kasiksa
Gusti Allah anu Maha Suci
Abdi seja pasrah diri
Mugia anjeun kersa nampi
Amal jeung ibadah abdi

3. Muji Jeung Sholawat ka Nabi

Nabi urang sarerea
Kanjeng Nabi anu mulya
Muhammad jenengannana
Arab kures nya bangsana
Ramana Sayid Abdulloh
Ibuna Siti Aminah
Dibabarkeunna di Mekkah
Wengi Senen tahun Gajah
Medal Nabi akhir zaman
Pisan-pisan ka anehan
Sesembahan bangsa setan
Kabeh pada raruksakan
Ari bilangan taunna
Lima ratus cariosna
Tujuh puluh panambahna
Sareng sahiji punjulna

4. Kautamaan Sholat

umat muslim sholat

Eling-eling ka jalma nu sok sarolat
Geuwat-geuwat masing gancang ka masigit
Supaya menang darajat berjamaah
Berjamaah anu tujuh likur tea
Arapalkeun ku sadaya umat Islam
Ari sholat gagancangan
Geus solat tara wiridan
Tara sunat sunat acan
Nu kitu ajaran setan5. Babawaan ka Jero Kubur

Anu ngucur ka alam kubur tilu dina hadis rosul
Hiji sodakoh jariah ikhlas karena Allah
Dua gaduh elmu manfaat serta dialap manfaat
Tilu gaduh putra anu soleh ngadoakeun teu weleh-weleh
Allahumma solli ala sayyidina Muhammad
Ya Robbi solli alaihi wassallim

6. Tobat ka Gusti

Ilaa hilas tulil firdaus si ahlaa
Walaa akwaa alannaril jahiimii
Fahabli taubataw wagfir dunuubi
Fainnaka goofilunnaril jahiimii

Duh pangeran, abdi sanes ahli surga
Lamun teu kiat ka naraka teu ka duga
Lain tobat abdi teh hampura dosa
Da gusti nu sok ngahampura dosa-dosa

7. Abi Milari Pangarti

Abi milari pangarti
Supaya bisa ngabakti
Ka Allah pangeran abdi
Nu ngadame diri abdi
Sim abdi hoyong manfaat
Pikeun kasasama umat
Najan di dunia akherat
Jadi jalma nu salamet
Amal nyantel kana elmu
Amal sepi tinu elmu
Ganjaran moal pinemu
Balukarna kengeng bendu

8. Ka Kuping Suara Azan

Ka kuping suara azan
Di masjid ti katebihan
Singhoreng the ngawartosan
Ngajak solat babarengan
Ulah sok solat di imah
Salagi aya masjid mah
Pribumi atawa semah
Hayu urang berjamaah

9. Doa Nabi Adam

Robbana ya robbana
Dolamna angfusana
Wa illam tagfirlana
Watarhamna lanakunnana minal khosirin

Duh gusti pangeran abdi
Abdi dolim kana diri
Pami gusti teu ngahapunteun
Tangtos abdi janten jalmi anu rugi

10. Kawajiban Sholat

Hei dulur dulur simkuring
Hayu diajar areling
Kanu ngurus beurang peuting
Ulah kajongjonan teuing

Urang di dunya ngumbara
Hirup moal anggeur ngora
Pek tuturkeun hukum sara
Ngarah teu meunang pilara

Meungpeung aya keneh waktu
Migawe nu lima waktu
Karena Allah nu satu
Jeung dulur kudu bersatu

Allah parantos marentah
Ka makhluk wajib ibadah
Dina niat kudu lillah
Barokah dugi ka barzah

Jalma nu teu daek sholat
Diajak kalahkah lumpat
Nepi ka waktu sakarat
Moal ditarima tobat

11. Kaum Muslimin

Hai dulur kaum muslimin
Regepkeun ieu syiiran
Manawi tamba lumayan
Malah mandar-malah mandar
Janten jalan kabagjaan

Lamun aya waktu lowong
Enggal eusi ulang lowong
Pilari elmu nu luhung
Ulang embung-ulah embung
Meungpeung umur acan nungtung

Tong nganggur ngahurun balung
Bisi di ahir kaduhung
Hirup ngaguru kaembung
Geura eling-geura eling
Ka jalan Allah nu Agung

12. Ciri nu Ngabakti Kayang Widi

Sorban sanes ciri haji, sanes ciri pa kiai
Tapi sorban ciri lalaki, nu ngabakti Kayang Widi

Jilbab sanes ciri santri sanes ciri bisa ngaji
Tapi jilbab ciri istri nu ngabakti Kayang Widi

Allahumma solli ala sayyidina Muhammad
Yarobbi solli alaihi wasallim

Dosa abdi pami ditimbang ibarat budah lautan
Ibarat gunung anu luhur sarta meni ageung pisan

Saenyana eta malaikat ngabeberkeun dua jangjangna
Maka eta digampilkeun asup ka surga nu langgeng

***

Itulah sejumlah contoh pupujian Sunda pepeling yang bisa kamu lantunkan dalam kehidupan sehari-hari, Property People.

Semoga ulasannya bermanfaat, ya.

Baca informasi terbaru di Google News Berita 99.co Indonesia.

Pantau juga ulasan menarik lainnya di berita.99.co yang memuat berbagai kabar up to date.

Nah, jika kamu sedang mencari hunian impian dengan proses mudah, kunjungi laman www.99.co/id karena memuat hal-hal terkait rumah dan properti lewat proses #segampangitu, lo.

Cek sekarang juga!
Hendi Abdurahman

Mengawali karier sebagai penulis lepas seputar tema olah raga di sejumlah media online. Sejak 2021 menjadi penulis konten SEO di 99 Group dengan cakupan tema meliputi properti, marketing, dan gaya hidup. Senang menjelajah kota di akhir pekan.

Related Posts