Berita Ragam

10 Contoh Pupujian Bahasa Sunda Pendek dan Gampang Diingat. Selain Eling-Eling Umat, Apa Lagi?

3 menit

Pupujian bahasa Sunda sering kali dilantunkan masyarakat, khususnya yang berada di Jawa Barat. Selain itu, pupujian tersebut umumnya berkaitan dengan ingatan kepada Sang Pencipta. Seperti apa contohnya? Yuk, baca sampai tuntas!

Property People, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki bahasa daerah beragam.

Dari sekian banyak, bahasa Sunda menjadi salah satu bahasa daerah yang mempunyai sejumlah karya sastra, di antaranya adalah pupujian.

Pupujian dalam bahasa Sunda disebut juga dengan nadoman, yakni berupa untaian kata-kata yang terikat oleh padalisan (larik, baris) dan pada (bait).

Adapun pupujian ini terbagi ke dalam beberapa golongan, mulai dari pupujian untuk doa dan taubat kepada Allah, salawatckepada nabi atau rasul, meminta syafaat, hingga nasehat tentang ibadah.

Pengertian Pupujian

Melansir berbagai sumber, pupujian adalah puisi yang isinya berupa puja-puji, doa, nasihat, dan pelajaran perihal kehidupan serta berjiwakan agama Islam.

Sebagian menyebut jika pupujian termasuk ke dalam bentuk puisi keagamaan dan mempunyai tujuan sebagai media pendidikan.

Karya sastra ini pada mulanya berada di lingkup pesantren atau tempat-tempat pengajian.

Akan tetapi, seiring waktu, pupujian Sunda sering pula dilantunkan di rumah-rumah terutama dalam momentum keagamaan seperti maulid nabi.

10 Contoh Pupujian dalam Bahasa Sunda

1. Eling Eling Umat

Eling-eling umat
Muslimin muslimat
Hayu urang berjamaah sholat Maghrib
Estu kawajiban
Keur urang di dunya
Kanggo pibeukeuleun jaga di akherat

2. Djat Anu Kuat

pupujian sunda

Ya djat anu leuwih kuat
Nu gagah nu perkasa
Mugia gusti ngajaga
Ti jlama anu dolim dosa
He Allah anu Maha Mulia
Ka anjeun abdi sadaya
Ibadah sakuat daya
Sareng nyuhunkeun pang raksa
Ya Allah anu ngamankeun
Ka abdi tina kasieun
Mugi gusti nyalametkeun
Ka abdi tinu kasiksa
Gusti Allah anu Maha Suci
Abdi seja pasrah diri
Mugia anjeun kersa nampi
Amal jeung ibadah abdi

3. Muji Jeung Sholawat ka Nabi

Nabi urang sarerea
Kanjeng Nabi anu mulya
Muhammad jenengannana
Arab kures nya bangsana
Ramana Sayid Abdulloh
Ibuna Siti Aminah
Dibabarkeunna di Mekkah
Wengi Senen tahun Gajah
Medal Nabi akhir zaman
Pisan-pisan ka anehan
Sesembahan bangsa setan
Kabeh pada raruksakan
Ari bilangan taunna
Lima ratus cariosna
Tujuh puluh panambahna
Sareng sahiji punjulna

4. Kautamaan Sholat

umat muslim sholat
Eling-eling ka jalma nu sok sarolat
Geuwat-geuwat masing gancang ka masigit
Supaya menang darajat berjamaah
Berjamaah anu tujuh likur tea
Arapalkeun ku sadaya umat Islam
Ari sholat gagancangan
Geus solat tara wiridan
Tara sunat sunat acan
Nu kitu ajaran setan

5. Babawaan ka Jero Kubur

Anu ngucur ka alam kubur tilu dina hadis rosul
Hiji sodakoh jariah ikhlas karena Allah
Dua gaduh elmu manfaat serta dialap manfaat
Tilu gaduh putra anu soleh ngadoakeun teu weleh-weleh
Allahumma solli ala sayyidina Muhammad
Ya Robbi solli alaihi wassallim

6. Tobat ka Gusti

Ilaa hilas tulil firdaus si ahlaa
Walaa akwaa alannaril jahiimii
Fahabli taubataw wagfir dunuubi
Fainnaka goofilunnaril jahiimii

Duh pangeran, abdi sanes ahli surga
Lamun teu kiat ka naraka teu ka duga
Lain tobat abdi teh hampura dosa
Da gusti nu sok ngahampura dosa-dosa

7. Abi Milari Pangarti

Abi milari pangarti
Supaya bisa ngabakti
Ka Allah pangeran abdi
Nu ngadame diri abdi
Sim abdi hoyong manfaat
Pikeun kasasama umat
Najan di dunia akherat
Jadi jalma nu salamet
Amal nyantel kana elmu
Amal sepi tinu elmu
Ganjaran moal pinemu
Balukarna kengeng bendu

8. Ka Kuping Suara Azan

Ka kuping suara azan
Di masjid ti katebihan
Singhoreng the ngawartosan
Ngajak solat babarengan
Ulah sok solat di imah
Salagi aya masjid mah
Pribumi atawa semah
Hayu urang berjamaah

9. Doa Nabi Adam

Robbana ya robbana
Dolamna angfusana
Wa illam tagfirlana
Watarhamna lanakunnana minal khosirin

Duh gusti pangeran abdi
Abdi dolim kana diri
Pami gusti teu ngahapunteun
Tangtos abdi janten jalmi anu rugi

10. Kawajiban Sholat

Hei dulur dulur simkuring
Hayu diajar areling
Kanu ngurus beurang peuting
Ulah kajongjonan teuing

Urang di dunya ngumbara
Hirup moal anggeur ngora
Pek tuturkeun hukum sara
Ngarah teu meunang pilara

Meungpeung aya keneh waktu
Migawe nu lima waktu
Karena Allah nu satu
Jeung dulur kudu bersatu

Allah parantos marentah
Ka makhluk wajib ibadah
Dina niat kudu lillah
Barokah dugi ka barzah

Jalma nu teu daek sholat
Diajak kalahkah lumpat
Nepi ka waktu sakarat
Moal ditarima tobat

***

Itulah sejumlah contoh pupujian Sunda yang bisa kamu lantunkan dalam kehidupan sehari-hari.

Semoga bermanfaat, ya.

Baca informasi menarik dan terbaru di Google News Berita 99.co Indonesia.

Jika kamu sedang mencari rumah aman dan nyaman di sekitar Bekasi, bisa jadi Mustika Park Place adalah jawabannya.

Kunjungi 99.co/id dan rumah123.com untuk menemukan hunian idaman, karena kami selalu #AdaBuatKamu.
Hendi Abdurahman

Penulis 99.co Indonesia. Membahas sekaligus mengupas tentang berita properti, desain rumah, hingga tips & trik seputar hunian.

Related Posts