Berita Ragam

5 Pidato Bahasa Sunda tentang Kebersihan Singkat, Jelas, dan Padat. Mudah Dihafalkan!

3 menit

Contoh pidato bahasa Sunda tentang kebersihan yang singkat dan jelas. Bisa jadi referensi tugas sekolah hingga isi pidato dari guru ke murid.

Property People, menyusun naskah bisa dikatakan susah-susah gampang, apalagi yang berbahasa Sunda.

Hal tersebut sering terjadi kepada masyarakat suku Sunda. Dalam bahasa Sunda, pidato dikenal juga sebagai biantara Sunda.

Isi dari biantara ini bermacam-macam, mulai dari pidato perpisahan kelas 6 bahasa Sunda hingga pidato bahasa Sunda singkat tentang kebersihan.

Nah, kali ini Berita 99.co Indonesia akan menyajikan beberapa contoh pidato bahasa Sunda tentang kebersihan.

Yuk, simak aja contoh-contohnya!

5 Contoh Pidato Bahasa Sunda tentang Kebersihan

1. Naskah Pidato Bahasa Sunda Menjaga Kebersihan Diri

Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Wilujeng Enjing Sadayana? Bapa/Ibu Guru anu ku sim abdi dipihormat, sareng sadaya rerencangan anu kusim abdi dipikanyaah, khususna siswa kelas 6 nu dipikacinta.

Langkung ti payun mangga urang sanggakeun puji sinareng syukur ka Allah ta’ala nu parantos masihan waktos ka urang sadayana dugi ka tiasa patepang raray dina ieu acara. Alhamdulillah urang tiasa kempel di ieu tempat dina kaayaan sehat wal afiat.

Para hadirin anu ku simkuring dipihormat. Dina ieu waktos, abdi bade ngadugikeun kumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak sorangan sangkan dijauhkeun tina sagala panyakit.

Ku margi kitu, urang kedah ngalaksanakeun hirup sehat sadidinten ku cara anu sehat oge. Sapertos meresihan awak atawa ibak, meresihan kuku, nyikat waos anu rutin, nah eta mangrupakan conto hirup anu sehat anu sederhana.

Conto sanesna dei, lamun dilingkungan sakola nyaeta urang kedah miceun sampah kana tempatna, nyiduh ulah di mana wae, batuk atawa beresin kudu nutupan baham, sareng ngalaksanakeun kawajiban piket di sakola.

Sabab bersih teh mangrupakeun sabagian tina iman, lamun saupami sadidinten urang tiasa ngajaga kaberesihan, insya allah awak urang oge bakal sehat sarta di jauhkeun dina anu ngarana panyakit.Sarta awak urang bakal bersih atanapi jauh tina kokotor, sareng lingkungan di sabudeureun urang.

Urang kedah mikacinta kana kabersihan sangkan hate urang oge jadi bersih.Hadirin sadaya. Cekap sakitu nu kapihatur biantara singket ti sim abdi, pamungkas ti abdi, bilih aya basa anu kirang entep seureuhna atanapi kecap anu kirang merenanah larapna, mugi kersa ngahapunten. Hatur nuhun kana perhatosanana.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Sumber: basasunda.com

2. Contoh Pidato Bahasa Sunda tentang Kebersihan Lingkungan Rumah

Assalamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuh.

Langkung tipayun hayu urang manjatkeun puji sareng syukur ka Dzat Nu Maha Agung. Ku Rohman sareng Rohim-Na, urang sadayana tiasa riung mungpulung di ieu patempatan dina rararaga acara kumpul wargi RT 5.

Solawat miwah salam mugi salamina dilimpah curahkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad SAW, ka kulawargina, para sobahatna, para tabi’in atba’ut tabi’in, dugi ka urang sadayana mudah-mudahan kenging sapaatul udzma jaga di yaumil jaja wal hisab. Aamin ya robbal alamin.

Hadirin anu ku simkuring dipihormat.

Kasehatan mangrupi salah sawios ni’mat Gusti nu kalintang awisna. Kumargi sakitu, payus pisan upami urang tiasa ngajagina.

Kumaha carana ngajagi sareng nyukuran ni’mat sehat?

Salah sawiosna nyaeta ku jalan ngajaga kabersihan awak urang sareng kabersihan lingkungan. Awak sareng lingkungan anu beresih moal gampil kakeunaan ku panyawat.

Ngajagi kabersihan lingkungan gampil pisan disebatkeun nana sareng gampil dilakonan kantun urang kersana. Carana nyaéta ulah miceun runtah di mana waé, rajin kokoréd di buruan, sareng getol sasapu.

Upami sadayana warga guyub dina ngajaga kabersihan lingkungan urang, tanwandé lembur urang bakal bararesih matak pikabetaheun sareng tebih tina panyawat.

Kumargi kitu, hayu urang sasarengan ngajagi kaberesihan bumi katut buruanna séwang-séwangan, ogé sasarengan gotong royong meresihan sarana umum sapertos jalan, pancuran sareng solokan.

Hadirin nu ku simkuring dipihormat.Sakitu anu tiasa kadugikeun, hapunten boh bilih aya kalimah anu matak tugenah kana manah nyentug kana kalbu. Mudah-mudahan urang salawasna kalebet ka jalma nu tiasa ngajaga kabersihan margi saur katerangan ogé kabersihan teh bagéan tina iman.

Wassalamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuh.

**Sumber: sundapedia.com

3. Teks Pidato Bahasa Sunda Menjaga Kebersihan Lingkungan Sekolah

teks pidato bahasa sunda menjaga kebersihan lingkungan sekolah

Sumber: masagipedia.com

4. Contoh Pidato Bahasa Sunda tentang 3R

Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Puji sareung syukur urang panjatkeun ka Allah SWT, sholawat sareung salam urang limpah curahkeun ka jungjunan nabi akhir jaman, nyaeta Nabi Muhammad SAW, ku kituna urang sadaya tiasa patepang tuur paamprok jonghok dina ieu acara, ibu/bapa anu ku simkuring dipika hormat.

Saderek sadaya anu ku simkuring pikacinta, dina ieu rengrengan simkuring bade ngadugikeun biantara ngeunaan kabersihan lingkungan, anu dimana urang sadaya terang yen di lingkungan bersih parantos tangtu sehat ka diri urang sadaya anu nyicingan eta tempat.

Dina cara miara kana ieu lingkungan teh aya 3 paling saeutik supados lingkungan tetep bersih jeung sehat nyaeta ngagunakeun teknik dihandap

1. Simpen sampah plastik

Maksadna nyaeta , simpen sampah anu parantos diangge teh ulah nepikeun ka di piceun dimana wae.

2. Gunakeun deui eta sampah

Saparantosna di simpen teras di bersihkeun , nah upami tos kitu mah tiasa di gunakeun deui eta sampah plastik teh

3. Daur ulang eta sampah

Dina penelitian sampah plastik teh bisa ancur ku taneuh ku jarak waktu 24 taun, pasti lami ari kitu mah, nah ku kituna tiasa eta sampah teh di daur ulang janten barang rumah tangga anu sanes , janten henteu dimana wae.

Tilu cara di luhur tiasa di gunakeun ku urang sadaya, supados lingkungan urang sehat sareung bersih, ku kituna sakitu wae ti simkuring mugia janten mangfaat kanggo urang sadaya.

Wassalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

**Sumber: teknohits.com

5. Biantara Sunda Singkat tentang Kebersihan

biantara sunda singkat tentang kebersihan

Sumber: gras.web.id

***

Itula contoh pidato bahasa Sunda tentang kebersihan yang bisa jadi rujukan.

Semoga bermanfaat, Property People.

Cek informasi terbaru mengenai beragam pidato di Berita 99.co Indonesia.

Jangan lewatkan artikel properti properti terkini di Google News Berita 99.co Indonesia.

Bingung cari rumah idaman di Bandung? Temukan pilihan terbaik di www.99.co/id

Rasakan kemudahan beli properti di 99.co yang emang #segampangitu.
Rulfhi Alimudin

Mengawali karier kepenulisan sebagai penulis lepas di beberapa media daring sejak 2016. Kini mencurahkan pikiran untuk menulis properti, gaya hidup, marketing, hingga teknologi di Berita 99 dan Rumah123.
Follow Me:

Related Posts