Berita Ragam

200 Kosakata Bahasa Jawa yang Sering Digunakan Sehari-hari Dilengkapi Artinya

5 menit

Untuk kamu yang tinggal di daerah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur, pasti ingin memahami bahasa Jawa, ‘kan? Yuk, pelajari sejumlah kosakata bahasa Jawa dan artinya berikut ini!

Bahasa Jawa adalah bahasa daerah yang memiliki jumlah penutur terbanyak di Indonesia.

Melansir idntimes.com yang mengutip dari Ethnologue, jumlah penutur bahasa Jawa mencapai 68,2 juta jiwa.

Selain itu, keunikan bahasa Jawa adalah memiliki dialek yang berbeda di setiap daerahnya.

Misalnya, bahasa Jawa yang dituturkan orang Malang, pasti memiliki dialek berbeda dengan bahasa Jawa yang dituturkan oleh orang Solo.

Namun, jangan khawatir karena meski dialeknya berbeda, akar bahasanya masih tetap sama.

Jika kamu tinggal di sekitar Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur, pasti ingin bisa berbahasa Jawa agar lebih mudah berkomunikasi, ‘kan?

Nah, kali ini 99.co Indonesia akan membagikan sejumlah kosakata Bahasa Jawa dan artinya yang bisa kamu pelajari!

Kosakata Bahasa Jawa dan Artinya untuk Sehari-hari

kosakata bahasa jawa dan artinya

sumber bahasa jawa dan artinya atau belajar bahasa jawa: ytimg.com

Apa saja bahasa orang Jawa sehari-hari?

Pada prinsipnya, bahasa Jawa atau basa Jawa sehari-hari dibagi dua kategori, yaitu krama inggil dan ngoko.

Bahasa Jawa krama inggil adalah bahasa yang lebih sopan dan digunakan pada acara-acara formal atau saat berbicara dengan orang yang lebih tua.

Sementara itu, bahasa Jawa ngoko adalah bahasa yang digunakan sehari-hari dengan teman sebaya atau orang yang sudah akrab.

Melansir bawuran-bantul.desa.id, berikut adalah daftar kosakata bahasa Jawa dan artinya, baik krama inggil dan juga ngoko.

Berikut adalah kosakata bahasa Jawa dan artinya dalam percakapan sehari-hari:

Bahasa Indonesia/Bahasa Jawa Ngoko/Bahasa Jawa Krama

 1. Saya/ Kula/ Dalem
 2. Kamu/ Kowe/ Panjenengan
 3. Kami/ Awake dhewe/ Kita
 4. Dia/ Dheweke/ Piyambakipun
 5. Ini/ Iki/ Menika
 6. Itu/ Kuwi/ Niku
 7. Apa/ Apa/ Menapa
 8. Kapan/ Kapan/ Kapan
 9. Di mana/ Ngendhi/ Wonten Pundhi
 10. Yang Mana/ Sing endhi / Ingkangpundhi
 11. Siapa/ Sapa/ Sinten
 12. Mengapa/ Ngapa / Kadhasmenapa
 13. Bagaimana/ Piye/ Kadhospundi
 14. Ya/ Yoh/ Inggih/ Injih
 15. Tidak/ Ora/ Mboten
 16. Barangkali/ Menawa/ Menawi
 17. Satu/ Siji/ Setunggal
 18. Dua/ Lara/ Kalih
 19. Tiga/ Telu/ Tiga
 20. Empat/ Papat/ Sekawan
 21. Lima/ Lima/ Gangsal
 22. Enam/ Enem/ Enem
 23. Tujuh/ Pitu/ Pitu
 24. Delapan/ Wolu/ Wolu
 25. Sembilan/ Sanga/ Sanga
 26. Sepuluh/ Sepuluh/ Sedasa
 27. Sebelas/ Sewelas/ Sewelas
 28. Dua belas/ Rolas/ Kali welas
 29. Tiga belas/ Telulas/ Tiga welas
 30. Empat belas/ Patbelas/ Sekawan welas
 31. Lima belas/ Limalas/ Gangsal welas
 32. Enam belas/ Nembelas/ Enem welas
 33. Tujuh belas/ Pitulas/ Pitulas
 34. Delapan belas/ Wolulas/ Wolulas
 35. Sembilan belas/ Sangalas/ Sangalas
 36. Dua puluh/ Rong puluh/ Kalih dasa
 37. Dua puluh satu/ Selikar/ Selikur
 38. Dua puluh dua/ Rolikur/ Kalih likur
 39. Dua puluh tiga/ Telulikur/ Tigang likur
 40. Dua puluh empat/ Patlikur/ Sekawan likur
 41. Dua puluh lima/ Selawe/ Selangkung
 42. Dua puluh enam/ Nemlikur/ Nemlikur
 43. Dua puluh tujuh/ Pitulikur/ Pitulikor
 44. Dua puluh delapan/ Wolulikur/ Wolulikur
 45. Dua puluh sembilan/ Sangalikur/ Sangalikur
 46. Tiga puluh/ Telung puluh/ Tigang dasa
 47. Tiga puluh satu/ Telung puluh siji/ Tigang dasa setunggal
 48. Tiga puluh dua/ Telung puluh loro/ Tigang dasa kalih
 49. Tiga puluh tiga/ Telung puluh telu/ Tigang dasa tiga
 50. Tiga puluh empat/ Telung puluh papat/ Tigang dasa sekawan
 51. Tiga puluh lima/ Telung puluh lima/ Tigang dasa gangsal
 52. Tiga puluh enam/ Telung puluh enem/ Tigang dasa enem
 53. Tiga puluh tujuh/ Telung puluh pitu/ Tigang dasa pitu
 54. Tiga puluh delapan/ Telung puluh wolu/ Tigang dasa wolu
 55. Tiga puluh sembilan/ Telung puluh sanga/ Tigang dasa sanga
 56. Empat puluh/ Patang puluh/ Sekawan dasa
 57. Empat puluh satu/ Patang puluh siji/ Sekawan dasa setunggal
 58. Empat puluh dua/ Patang puluh loro/ Sekawan dasa kalih
 59. Empat puluh tiga/ Patang puluh telu/ Sekawan dasa tiga
 60. Empat puluh empat/ Patang puluh papat/ Sekawan dasa sekawan
 61. Empat puluh lima/ Patang puluh lima/ Sekawan dasa gangsal
 62. Empat puluh enam/ Patang puluh enem/ Sekawan dasa enem
 63. Empat puluh tujuh/ Patang puluh pitu/ Sekawan dasa pitu
 64. Empat puluh delapan/ Patang puluh wolu/ Sekawan dasa wolu
 65. Empat puluh Sembilan/ Patang puluh sanga/ Sekawan dasa sanga
 66. Lima puluh/ Seket/ Seket
 67. Enam puluh/ Sewidak/ Sewidak
 68. Tujuh puluh/ Pitung puluh/ Pitang dasa
 69. Delapan puluh/ Wolung puluh/ Wolung dasa
 70. Sembilan puluh/ Sangang puluh/ Sangang dasa
 71. Seratus/ Satus/ Setunggalatus
 72. Seribu/ Sewu/ Setunggalewu
 73. Orang/ Uwong/ Tiyang atau Piyantun
 74. Laki-Laki/ Lanang/ Kakung
 75. Perempuan/ Wedok atau Wadon/ Estri
 76. Ayah/ Rama/ Rama
 77. Ibu/ Ibu/ Ibu
 78. Anak/ Lare atau Putra/ Putra
 79. Cucu/ Putu/ Wayah
 80. Suami/ istri/ Bojo/ Garwa
 81. Nama/ Jeneng atau Asma/ Asma
 82. Uang/ Duwit/ Arta
 83. Kamar Kecil/ (Kamar) Mburi/ (Kamar) Wingking
 84. Air/ Banyu/ Toya
 85. Jalan/ Dalan/ Mergi
 86. Kira-Kira/ Kira-Kira/ Kinten-Kinten
 87. Semua/ Kabeh/ Sedanten atau Sedaya
 88. Kalau / Menawa/ Menawi
 89. Lebih/ Luwih/ Langkung
 90. Sangat atau Sekali/ Banget/ Sanget
 91. Dari/ Seka/ Saking
 92. Ke/ Dateng/ Dateng
 93. Sekarang/ Saiki Sakmenika
 94. Baru/ Anyar/ Enggal
 95. Tua/ Tuwa/ Sepuh
 96. Panjang/ Dawa/ Panjang
 97. Pendek/ Cendhek/ Cendhak
 98. Murah/ Murah/ Mirah
 99. Mahal/ Larang/ Awis
 100. Panas/ Panas/ Benther
 101. Dingin/ Adem/ Asrep
 102. Dahulu/ Biyen/ Riyin
 103. Kemarin/ Wingi/ Kalawingi
 104. Hari Ini/ Saiki/ Sakmenika
 105. Besok/ Sesuk/ Mbenjang
 106. Atas/ Ndhuwur/ Nginggil
 107. Bawah/ Ngisar/ Ngandhap
 108. Depan/ Ngarep/ Ngajeng
 109. Belakang/ Wingking/ Mburi
 110. Kepala/ Endhas/ Mustaka
 111. Mata/ Mripat/ Soca
 112. Telinga/ Kuping/ Talingan
 113. Hidung/ Irung/ Grana
 114. Mulut/ Lambe/ Lathi
 115. Lidah/ Ilat/ Lidhah
 116. Punggung/ Punggung/ Pengkeran
 117. Leher/ Gulu/ Jangga
 118. Tangan/ Tangan/ Asta
 119. Kaki/ Sikil/ Ampeyan
 120. Lapar/ Ngelih/ Luwe
 121. Bahagia/ Seneng/ Rahayu
 122. Sakit/ Lara/ Gerah
 123. Maaf/ Ngapunten/ Ngapura/ Ngapura
 124. Pagi/ Esuk/ Enjing-Injing
 125. Siang/ Awan/ Siang
 126. Sore/ Sore/ Sonten
 127. Malam/ Bengi/ Dalu atau Ndalu
 128. Apa Kabar/ Piye kabare/ Pripun atau Kadospundi kabaripun
 129. Berapa/ Pira/ Pinten
 130. Silahkan/ Mangga/ Manggapunaturi
 131. Terima Kasih/ Muwun/ Maturnuwun
 132. Selamat Jalan/ Sugeng Tindak/ Sugeng Tindak
 133. Belum/ Durung/ Dereng
 134. Karena/ Sebabe atau Merga/ Amargi
 135. Tetapi/ Mergane/ Amargi
 136. Di sini/ Nangkene/ Wontenmriki
 137. Baik/ Apik/ Sae
 138. Jelek/ Elek/ Kirangsae
 139. Betul/ Bener/ Leres
 140. Cantik atau Indah/ Apik/ Endah
 141. Besar/ Gedhe/ Ageng
 142. Kecil/ Cilik/ Alit
 143. Banyak/ Akeh/ Kathah
 144. Sedikit/ Sithik/ Sakedhik
 145. Sama/ Padha/ Sami
 146. Bisa/ Isa/ Saget
 147. Punya/ Duwe/ Kagungan
 148. Ada/ Ana/ Wonten
 149. Mau/ Gelem/ Kersa
 150. Jangan/ Aja/ Ampun
 151. Pergi/ Lunga/ Tindak
 152. Datang/ Teka/ Rawuh
 153. Berjalan/ Mlaku / Mlampah
 154. Bicara/ Omong/ Ngendika/ Ngendika
 155. Bilang/ Ngomong/ Dhawuh
 156. Lihat/ Ndelok/ Mrisani
 157. Mengerti/ Ngerti/ Ngertos
 158. Makan/ Mangan/ Dhahar/ Nedo
 159. Minum/ Ngombe/ Ngunjuk
 160. Membeli/ Tuku/ Tumbas
 161. Menawar/ Ngenyang/ Ngawis
 162. Mencium/ Ngambung/ Ngaras
 163. Mengaku/ Ngaku/ Ngaken
 164. Meletakkan/ Ndelehake/ Maringake
 165. Berdiri/ Ngadek/ Jumeneng
 166. Menghalangi/ Ngalangi/ Mebengi
 167. Mengadakan/ Nganakake/ Ngawontenaken
 168. Menyebut/ Ngarani/ Mastani
 169. Mengalah/ Ngasor/ Ngawaon
 170. Mengganti/ Ngganti/ Nggantos
 171. Menjaga/ Njaga/ Ngreksa
 172. Mengaji/ Ngaji/ Ngaos
 173. Memegang/ Nyekel/ Ngasta
 174. Meminjam/ Nyilih/ Ngampil
 175. Mengabdi/ Ngenger/ Ngabdi
 176. Membangunkan/ Nggugah/ Mungu
 177. Menyakiti/ Nglrani/ Nyakiti
 178. Menghargai/ Ngajeni/ Ngaosi
 179. Dengar/ Krungu/ Mireng
 180. Tahu/ Ngerti/ Ngertos
 181. Kasi/ Wenehi/ Paringi
 182. Suka/ Seneng/ Remen
 183. Cinta/ Seneng/ Tresna/ Tresna
 184. Pikir/ Pikir/ Penggalih
 185. Membuat/ Nggawe/ Nadamel/ Damel
 186. Duduk/ Lungguh/ Lenggah/ Pinarak
 187. Potong/ Tugel/ Potong
 188. Beli/ Tuku/ Tumbas
 189. Berhenti/ Mangdheg/ Kendhel
 190. Jauh/ Adoh/ Tebih
 191. Dekat/ Cedhak/ Cerak
 192. Kanan/ Tengen/ Tengen
 193. Kiri/ Kiwa/ Kiwa
 194. Abu-abu/ Abu-abu/ Klawu
 195. Oranye/ Oren/ Oren
 196. Hijau/ Ijo/ Ijem
 197. Hitam/ Ireng/ Cemeng
 198. Merah/ Abang/ Abrit
 199. Biru/ Biru/ Biru
 200. Putih/ Putih/ Petak

Contoh Percakapan Bahasa Jawa dan Artinya

bahasa jawa dan artinya sehari hari

sumber kosakata bahasa jawa atau bahasa jawa sehari hari: ytimg.com

Jika kamu sedang belajar bahasa Jawa, simak beragam contoh percakapan dalam bahasa Jawa beserta artinya yang satu ini:1. Contoh Percakapan Sehari-hari dengan Teman

Berikut adalah contoh percakapan sehari-hari dalam bahasa Jawa dan artinya:

A: Piye Kabare? (Apa kabar?)
B: Apik, Mas. Lha, kowe piye? (Baik, Mas. Lah, kamu apa kabarnya?)
A: Aku yo apik, tapi aku yo rodo lesu (Aku baik-baik saja, tapi agak lesu.)
B: Loh, piye maneh? (Loh, kenapa lagi?)
A: Aku kangen ambe bojoku. (Aku kangen dengan kekasihku.)
B: Yo teko nang omahe ae! (Ya, datangi saja rumahnya!)

2. Percakapan Bahasa Jawa dan Artinya untuk Meminta Tolong

Ini contoh percakapan bahasa Jawa dan artinya yang bisa kamu pahami:

A: Mba, kowe lagi ngapa? (Mba, kamu sedang apa?)
B: Aku lagi nonton drakor. Piye? (Aku sedang menonton drakor. Kenapa?)
A: Aku njaluk tulung njupuk anakku nang sekolah. Aku arep lunga ning kantor. (Aku minta tolong jemput anakku di sekolah. Aku mau pergi ke kantor).
B: Oh, yo wis, sek yo. Aku ganti klambi sek. Sekolah anakmu ora adoh, ta? (Oh, ya sudah, sebentar ya. Aku ganti baju dulu. Sekolah anakmu tidak jauh, ‘kan?)
A: Iyo, aku share lokasine yo di WhatsApp. (Iya, aku share lokasinya ya di WhatsApp.)

3. Contoh Pernyataan Cinta

Berikut percakapan pernyataan cinta dalam bahasa Jawa dan artinya:

A: Mba, ono sing aku gelem omongno. (Mba, ada yang mau aku bicarakan)
B: Opo? Omong, yo omong ae. (Apa? Bicara ya bicara saja.)
A: Aku tresno karo kowe. Kowe gelem dadi pacarku, opo ora? (Aku cinta denganmu. Kamu mau menjadi pacarku apa tidak?)
B: Aku sajane gelem ae, Mas, tapi kowe yakin? (Aku sebenarnya mau, mas, tapi kamu yakin?)
A: Yakin, Mba.
B: Tapi, aku yo koyo ngene, rondo wis ono anakke siji. (Tapi, aku ya seperti ini, janda sudah punya anak satu.)
A: Iku ora masalah, Mba. (Itu tidak masalah, Mba.)

Ungkapan Menarik dalam Bahasa Jawa dan Artinya

daftar kosa kata bahasa jawa dan artinya

sumber kosa kata bahasa jawa atau 100 kosakata bahasa jawa: id.scribdt.com

Ada juga beragam ungkapan bahasa Jawa dan artinya yang penuh makna, seperti:

Niat Kerjo Ojo Golek Perkoro. Niat Golek Rejeki, Ora Golek Rai. Ora Balapan, Opo Maneh Ugal-ugalan.

Kalimat bahasa Jawa di atas memiliki arti jika sedang bekerja jangan mencari masalah, jika ingin cari kekayaan jangan terburu-buru atau tak peduli.

Kata-kata tersebut mengingatkan kita untuk lebih fokus bekerja dengan tujuan mencari rezeki.

Tresno iku kadang koyo criping telo, iso ajur nek ora ngati-ati le nggowo.

Kalimat bahasa Jawa di atas artinya cinta itu seperti kerupuk singkong sehingga jika dibawa tidak hati-hati atau dipegang terlalu erat maka akan pecah.

Ojo dadi pengecut seng umpetan ning ngisor mejo.

Kata-kata bahasa Jawa ini memiliki arti kita tidak boleh berperilaku seperti pengecut dan harus selalu berani menghadapi apa yang datang.

Pentingnya Belajar Bahasa Jawa dan Artinya

Mengapa sih belajar bahasa daerah terutama bahasa Jawa sehari-hari sangat penting?

Hal tersebut karena jika kita berkomunikasi dengan seseorang menggunakan bahasa ibu mereka maka secara tidak langsung kita memberikan kesan berbeda.

Kesan tersebut membuat kita serasa lebih dekat dan lebih akrab dengan orang tersebut.

Menggunakan bahasa daerah tertentu juga bisa membuat seseorang lebih percaya diri.

Sebagai contoh, jika kamu menggunakan bahasa Jawa sehari hari di daerah Jawa tentunya kamu akan lebih percaya diri ketika menyapa atau bertanya.

FAQ tentang Kosakata Bahasa Jawa

Berapa jumlah kosakata Jawa?

Di dalam kamus kebanggaan bangsa Indonesia itu, tercatat 1.049 buah kosakata bahasa Jawa.

Bahasa Jawa halus untuk apa?

Bahasa Jawa Krama adalah bahasa Jawa halus yang biasanya digunakan ketika berbicara kepada orang tua atau orang yang lebih tua.

***

Itulah daftar kosakata Bahasa Jawa dan artinya yang bisa kamu pelajari.

Semoga artikel di atas bermanfaat untuk Property People!

Jangan lupa untuk cek berita terkini di Berita 99.co Indonesia.

Ikuti juga Google News kamu untuk dapatkan artikel terhangat.

Kunjungi www.99.co/id untuk dapatkan hunian terbaik karena mencari properti idaman ternyata #SegampangItu.
Shafira Chairunnisa

Lulusan Hubungan Internasional di Universitas Katolik Parahyangan dan pernah bekerja sebagai jurnalis di media nasional. Sekarang fokus menulis tentang properti, gaya hidup, desain, dan politik luar negeri. Senang bermain game di waktu senggang.
Follow Me:

Related Posts