Berita Ragam

Contoh Teks Narasi Bahasa Jawa Disertai Unsur dan Penjelasan Lengkap

2 menit

Contoh teks narasi bahasa Jawa perlu kamu ketahui terlebih dahulu sebelum mulai menulisnya. Yuk, baca ulasan lengkapnya lewat artikel berikut ini!

Melansir buku Bahasa Jawa XB karya Eko Gunawan, M.Pd. pengertian teks narasi dalam bahasa Jawa adalah suatu karangan yang menceritakan pengalaman hidup seseorang.

Teks jenis ini memiliki tujuan supaya dapat menggambarkan kenyataan hidup deengan dilengkapi keterangan tempat, waktu, suasana, hingga urutan kejadian dan lain sebagainya.

Selain karangan dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa juga mengenal adanya karangan narasi.

Secara umum, teks narasi bahasa Jawa mengambil contoh asal-usul nama tempat, kota, dan lain-lain.

Dalam penulisannya, terdapat sejumlah unsur, urutan atau susunan tertentu yang mesti dilakukan, yakni sebagai berikut:

  • Menentukan dan memilih tema (underan)
  • Menentukan tujuan (ancas)
  • Mengumpulkan bahan (bakalan)
  • Menentukan jenis karangan
  • Membuat kerangka karangan (rengrengan)
  • Mengembangkan kerangka menjadi suatu karangan
  • Menyempurnakan karangan atau mengeditnya hingga bisa dibaca secara jelas

Contoh Teks Narasi Bahasa Jawa

1. Kutha Kendhal

Jeneng Kendhal iku ujare para pinisepuh asale saka arane tetuwuhan aran wit Kendhal sing basa Latine disebut Cordia Myza. Wit kenndhal kasebut sakawit ditemokake dening Pangeran Benawa kang isih turunan Sultan Pajang sing wektu iku kapinujon isih ngayam alas jalaran ana dredah. Kutha Kendhal wektu semana isih awujud alas gung liwang-liwang.

Sawijining dina Pangeran Benawa ngutus andhahane kang aran Baureksa kanggo bebadra ing alas kendhal. Suprihe alas mau bisoa dadi papan padhukuhan kang reja lan ing tembe dipurih dadiya sawijining kutha sing gedhe. Prenahe alas kendhal kuwi dununge ana sisih kulone kutha Semarang saiki, utawa sisih wetane kutha Batang. Mangkono mau satleraman sejarahe kutha Kendhal sing katulis ana risalah Humas Pemda Kabupaten Kendhal.

Hari Jadi kutha Kendhal dening asil Seminar 1989 wis ditetepake tiba ing tanggal 26 Agustus 1628 kapungkur. Dadi, engga saiki kabupaten kasebut wis umur 362 taun.

Geografi (papan palemahan)-ne pancen mujudake dhaerah sing potensial. Sebab, umume subur lan cocog banget ditanduri cengkeh, tebu, palawija, lan mbako sing saiki isih dadi primadhonane para kadang tani.

2. Telat Sekolah

Minggu bengi, aku dolan nonton konser musim ing alun-alun karo kanca-kancaku cah papat, Dono, Joko, Andi, lan Mardi. Konsere lekas jam wolu rampung jam 10. Aku lan kanca-kanca lunjak-lunjak saking senenge ngrongokane swarane musik band sing lagi nyanyi ing ndhuwur panggung. Kosel ora tak rasakne. Pokoke seneng.

Jam sepuluh, konsere wis bubar. Aku lan kanca-kanca banjur leren mangan ing warung karo ngobrol-ngobrol. Ora krasa wis jam rolas bengi. Walah wis kewengen. Aku lali yen mau pamit karo ibu, mulih omah jam sewelas. Nanging iki wis telat sak jam. Durung mlkune. Bisa luwih iki.Mbuh piye mengko dadine yen aku wis tekan ngomah. Mungkin ibu bakal muring-muring jalaran aku mulih kewengan.

Tekan ngomah, bener apa sing tak khawatirke mau. Ibuku nesu lan nyeneni aku. Suwe banget aku diseneni lan diceramahi. Aku mung bisa meneng ora bisa mbantah. Iki pancen salahku. Apa maneh isuke aku kudu mlebu sekolah. Aku banjur kelingan, aku ana PR matematika sing durung tak garap.

Mlebu kamar, aku langsung lungguh ing kursi, mbukak buku nggarap PR. Sakwise rampung nggarap PR, rasane ngantuk banget. Apa maneh, pelajaran matematika angel banget. Aku lagi rampung jam loro bengi.

PR wis rampung, kesel awakku lan ngantuk mripatku. Aku nglemah ana ing kasur. Mripatku wis kriyip-kriyip ora kuwat melek maneh.

Dhog…dhog…dhog…

Swara iky banter banget. Mripatku isih abot rasane arep melek. Nanging swara iku aku kenal banget. Iku swarane Ibuku. Ibu njeluki aku, ngongkon tangi. Tak bukak HP ku, tak delok jam, waduuuuhh…

Wis jam 7 esuk. Telat aku. Maneh, aku diseneni ibuku merga tangi kawanen lan telat sekolah. Ing sekolah, aku kena hukuman ora oleh melu pelajaran pertama.

3. Preinan Ing Prambanan

contoh teks narasi bahasa jawa

sumber: kumparan.com

***

Itulah contoh teks narasi bahasa Jawa yang dapat dijadikan referensi.

Semoga ulasannya bermanfaat, ya.

Yuk, follow Google News kami untuk mendapatkan informasi terbaru.

Jangan lupa juga untuk membaca informasi menarik lainnya lewat Berita.99.co.

Sedang mencari rumah aman dan nyaman di kawasan Bandung Utara? Bisa jadi Dago Village adalah jawabannya.

Kunjungi www.99.co/id dan www.rumah123.com untuk menemukan hunian terbaik, karena kami selalu #AdaBuatKamu.
Hendi Abdurahman

Mengawali karier sebagai penulis lepas seputar tema olah raga di sejumlah media online. Sejak 2021 menjadi penulis konten SEO di 99 Group dengan cakupan tema meliputi properti, marketing, dan gaya hidup. Senang menjelajah kota di akhir pekan.

Related Posts