Berita Ragam

5 Contoh Pidato Perpisahan Kelas 6 Bahasa Sunda Singkat. Penuh Makna dan Mudah Dihafal!

3 menit

Contoh pidato perpisahan kelas 6 bahasa Sunda singkat. Bisa jadi referensi tugas sekolah dan agenda perpisahan sekolah dasar (SD).

Melansir berbagai sumber, pidato adalah penyampaian pesan dari seorang pembicara kepada para pendengarnya.

Pidato biasanya disampaikan dalam acara seminar, perpisahan sekolah kelas 6, 9, dan kegiatan lainnya.

Meski kerap disampaikan dan sering didengar, belum tentu semua orang bisa membuat pidato yang baik dan benar.

Misalnya ketika diminta untuk membuat pidato perpisahan kelas 6 memakai bahasa Sunda.

Untuk mempermudah kamu, melansir berbagai sumber berikut contoh pidato perpisahan kelas 6 bahasa Sunda.

Contoh Pidato Perpisahan Kelas 6 Bahasa Sunda 

1. Pidato Perpisahan Bahasa Sunda Singkat

Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Tipayun mangga urang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur ka hadirat Allah SWT. Nu mana dina kasempatan ieu urang sadaya tiasa ngumpul dina kaayaan sehat wal’afiat.

Shalawat miwah salam mugi tetep dilimpahkeun ka jungjungan urang sadaya Nabi Muhammad SAW, teu hilaf ka kulawargana, sahabatna, oge ka urang sadaya salaku umatna anu Insya Allah taat kana ajarannana, Aamiin ya robbal alamin.

Hadirin sadaya anu kusimkuring dipihormat, bapa/ibu guru, sareng kepala sekolah. Abdi nyuhunkeun waktosna kanggo abdi anu ngawakilan rerencangan kanggo nyampeikeun amanat dina raraga acara perpisahan kelas 6.

Teu hilap sim kuring oge ngawakilan rerencangan pikeun ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan ka bapa sareng ibu guru anu mana tos ngajarkeun ka abdi sadaya loba hal.

Asa kamari keneh abdi lebet ka sakola ieu. Ayeuna tos kedah paturay tineung deui. Simkuring sareng rerencangan bade neraskeun sakola ka nu langkung luhur, ngahontal cita-cita.

Seueur pisan anu bakal janten panineungan. Di ieu sakola, simkuring neangan elmu. Elmu pangaweruh anu didugikeun ku Ibu sareng Bapa Guru mugia aya mangpaatna hususna kanggo abdi, umumna kanggo sadayana rerencangan.

Mugia naon anu diajarkeun ku bapa guru sareng ibu guru ka urang sadaya tiasa dimanfaatkeun ka nu hal positif sareng aya manfaatna kanggo nusa, bangsa sareng agama.

Mugi-mugi amal kasaean manah bapa miwah ibu guru kenging walesan ti Allah SWT. Aamiin.

Simkuring oge bade nyuhunkeun haputen kana sagala kalepatan abdi sareng rerencangan.

Mugi-mugi, Ibu sareng Bapa Guru tiasa ngahapunten kalepatan abdi sareng rerencangan.

Pamungkas, simkuring sareng rerencangan, neda pidu’ana singtiasa neraskeun ka sakola anu langkung luhur.

Rupina, sakitu bae cariosan ti simkuring. Mudah-mudahan aya mangpaatna kanggo urang sadaya. Kirang lebihna neda dihapunten.

Nu mana kasalahan mah milik abdi, sareng kaleuwihan mah nga tiasa datang ti Allah SWT.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Sumber: urbanjabar.com

2. Teks Pidato Bahasa Sunda Mudah Dihafal

teks pidato bahasa sunda mudah dihafal

Sumber: qdoc.tips

3. Pidato Bahasa Sunda Perpisahan Pendek

Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Asshaduallailahaillalah waashaduanna muhamadar rosulullah. Ama ba’du.

Tipayun mangga urang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur ka hadirat Allah SWT. Nu mana dina kasempatan ieu urang sadaya tiasa ngumpul dina kaayaan sehat wal’afiat.

Shalawat miwah salam mugi tetep dilimpahkeun ka jungjungan urang sadaya Nabi Muhammad SAW.

Teu hilap ka kulawargana, sahabatna, oge ka urang sadaya salaku umatna anu Insya Allah taat kana ajarannana, Amin ya robbal alamin.

Hadirin sadaya anu kusimkuring dipihormat, nuhunkeun waktosna kanggo abdi anu ngawakilan rerencangan kanggo nyampeikeun amanat dina raraga acara perpisahan kelas genep (6).
Henteu karaos parantos genep taun urang aya didieu. Nu mana ayeuna puncak saleresna urang sadaya bakal papisah ti sakola ieu.

Henteu hilap abdi ngawakilan rerencangan ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan ka bapa sareng ibu guru anu mana tos ngajarkeun ka abdi sadaya loba hal.

Mugia naon anu diajarkeun ku bapa guru sareng ibu guru ka urang sadaya tiasa dimanfaatkeun ka nu hal positif sareng aya manfaatna kanggo nusa, bangsa sareng agama.

Mugi-mugi amal kasaean manah bapa miwah ibu guru kenging walesan ti Allah SWT. Amin.

Sakitu ti abdi anu ngawakilan rerencangan sadaya. Kirang lebihna neda dihapunten. Nu mana kasalahan mah milik abdi sareng kaleuwihan mah datang ti Allah SWT.

Wabilahitaufik walhidayah wassalamu’alaikum wr.wb.

**Sumber: jagoberpidato.my.id

4. Pidato Perpisahan Bahasa Sunda Mudah Dihafal

Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Asshaduallailahaillalah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Ama badu.

Langkung tipayun, hayu urang sasarengan manjatkeun puji sinareng syukur ka hadirat Allah SWT.

Kusabab dina dinten ieu urang sadayana, masih ditangtayungan, sareng tiasa nariung dina kaayaan sehat wal’afiat.

Shalawat sinareng salam, mugia tetep dilimpahkeun ka jungjungan urang sadayana, Nabi Muhammad SAW, teu hilaf ka kulawargana, sahabatna, oge ka urang sadaya salaku umatna, anu Insya Allah taat kana ajarannana, Aamiin.

Bapa Kapala Sakola, miwah Bapa sareng Ibu Guru, sareng para sepuh nu sumping ka dieu, rerencangan kelas genep, teu hilap oge murid kelas hiji dugi ka lima.

Hadirin sadayana anu ku simabdi dipihormat. Artinya Hadirin semua yang saya hormati.

Hapunteun sateuacana, abdi bade ngawakilan rerencangan maca sambutan, dina raraga acara perpisahan kelas genep.

Teu karaos, tos genep taun urang sadayana aya di dieu. Di sakola ite nu tos ngawuruk abdi sareng rerencangan sagala rupa elmu nu mangpaat.

Kumargi eta, tos dugi kana batas, ayeuna urang sadaya bakal papisah. Sakali deui, abdi ngawakilan rerencangan, ngahaturkeun rebu nuhun laksaketi kabingahan, kanggo Bapa sareng Ibu guru, anu tos iklhas sareng sabar ngadidik urang sarerea.

Mugia, sagala mangrupa elmu nu tos diajarkeun teh, mangfaat kanggo nusa, bangsa, sareng agama.

Sareng amal kasaean Bapa miwah Ibu Guru teh kenging walesan ti Gusti nu maha Esa, nyaeta Allah SWT. Amin.

Rupina, sakitu wae anu tiasa di haturkeun ti abdi sareng rerencangan, Kirang langkungna neda dihapunten pisan.

Wabilahitaufik walhidayah wassalamu’alaikum Wr. Wb.

**Sumber: penuliscilik.com

5. Pidato Bahasa Sunda tentang Perpisahan Kelas 6 Pendek

pidato perpisahan bahasa sunda

Sumber: scribd.com

***

Nah itu dia contoh biantara Sunda untuk perpisahan kelas 6 SD.

Semoga bermanfaat, Property People.

Baca juga informasi menarik lainnya di portal Berita 99.co Indonesia.

Mustika Park Place bisa jadi pilihan terbaik bagi kamu yang mencari hunian di Bekasi.

Segera cek www.99.co.id dan rumah123.com karena kami selalu #AdaBuatKamu.
Rulfhi Alimudin Pratama S

Penulis 99.co Indonesia. Mengulik dunia properti mulai dari desain, interior, eksterior hingga taste terkini di Indonesia. Sapa dan konsultasi tentang hunian di media sosial.
Follow Me:

Related Posts