Berita Ragam

7 Contoh Pawarta Bahasa Jawa Singkat 5W+1H Terlengkap 2023

4 menit


Sedang ditugaskan membuat pawarta bahasa Jawa? Yuk, lihat saja contoh pawarta bahasa Jawa pada artikel ini.

Teks pawarta atau berita bisa dengan mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.

Teks berita menjadi salah satu jenis informasi yang sangat mudah diakses oleh masyarakat luas.

Jenis informasi ini biasanya memiliki konsep up to date yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan.

Umumnya, kamu akan mempelajari teks pawarta ketika sedang berada di kelas bahasa Jawa.

Nah, kali ini Berita 99.co Indonesia telah menghimpun kumpulan contoh pawarta bahasa Jawa.

Melansir dari berbagai sumber, yuk simak informasinya pada uraian di bawah ini.

Contoh Pawarta Bahasa Jawa

menulis

1. Contoh Pawarta Bahasa Jawa Singkat

Dalan kabupaten saka wilayah Kecamatan Sreseh tumeko kutha Sampang rusak lan podho growok, kendaraan roda 2 utawa roda 4 sing arep liwat ing dalan iku kudu ati-ati lan waspodo.

Sampek saiki dalan iku durung di dandani karo Pemerintah Daerah Sampang.

Saiful (25 taun) warga sing sering liwat dalan iku ngeluhkake bab dalan sing rusak iku.

”Sampek saiki isih rusak padahal dalan iku wes suwe rusak nanging durung di dandani,” ucape Saiful wektu di temoni radar Jawa Pos kala wingi.

Akibat dalan sing rusak iku mau, ndadekno akeh wong sing nganggo kendaraan roda 2 utawa roda 4 ngalami kecelakaan ana ing dalan iku.

2. Contoh Teks Pawarta

Sawise kedadeane bencana alam banjir nang dina Rabu 13 Januari 2020 bengi nuli, sethithike ana enem Kepala Keluarga (KK) warga Desa Warungkiara RT03, Sukamaju, Cianjur sing rekasa ketunan material sing ora sethithik.

Sanajan ora ana korban jiwa jero musibah kesebut, kerugian ditaksir nduwe aji Rp20 yuta luwih.

Para korban saiki ngarep-arep ben cepet ana panangen infrastruktur panggon panguwawa lemah neng bantaran kali Cisrua sing mbludak.

Miturut Esih, salah siji korban, kondisi wektu iki nggawe dheweke lan warga liyane rumangsa kuwatir bakal kedadean hal padha pas cuaca ala bali kedadean, banda lan barang duwene lan warga liya sing dadi korban banjir entek kegawa arus amarga derese kali sing banjir.

“Omah kontrakan arti (45) ambruk ditempuh banjir. Tembok tangen omah buri sekitar 50 meter ambrol, lan banda duwe Iwan neng ngomah sewaan kegawa arus,” tembung pangarep RT 03, Asep Muhaemin, Kamis tanggal 14 Januari nuli.

Para korban wektu iki ngarep-arep kanggo sacepete oleh bantuan, becik saka pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air lan Pertambangan (PSDAP), utawa instansi terkait liyane.

Cendhake, dekne kabeh ngarep-arep ben pamerentah Kabupaten (Pemkab) Cianjur cepet tanggep njero nangani bencana sak-werna iki.

Dikuwatirke yen udan deras bali mudhun, kali Cisarua bisa ngalami banjir gede meneh. Lan kanggo antisipasi hal kesebut, minimal kudu ana realisasi panangen TPT neng sadawa bantaran kali Cisarua.

“Pengene aja nganti kedadean maneh, mula kuwi cepet kudu ndang didandani. Warga ndaambake banget sacepete ana panangen TPT,” tutur Riki (30), Salsah satunggaling warga.

Jeje 46 th, korban banjir liyane, mengungkapke menawa nang banjir sing kedadean wingi kui, korban sing paling parah yaiku omah kontarakan ne arti sing rubuh kesapu tempuhan banyu.

“Mesake kuwi sing ngontrak, banda ne kegawa banjir,” gamblang dheweke.

3. Contoh Teks Pawarta Bahasa Jawa

menulis

Dinten Minggu warga padukuhan Pogung Kidul, Melati Sleman ingkang rancak inggih para pria tumut kerja bakti ndamel Paving Konblock.

Konblock menika dipun ndamel saking campuran pasir lan semen ingkang saklajengipun dipuncetak lan dipepe ngantos garing.Ketua RW Pogung Kidul Purwantho mratelaken kerja bakti kados mekaten inggih ajek ditindakaken saben Minggu.

Dene ancasipun inggih kangge nggantos konblock ingkang risak dateng sakuruting margi ing padukuhan.

Awit ngiwatosipun ragat, pramila warga gotong royong ndamel konblock dene ragatipun dipundutaken saking iuran warga padukuhan Pogung Kidul ing saben wulanipun.

4. Contoh Pawarta Bahasa Jawa

contoh pawarta bahasa jawa

sumber: brainly.co.id

5. Contoh Berita Bahasa Jawa

Ing kabupaten Pati ana kirab bendara kang dawane 100 meter lan omobone 3 meter diaral saka Stadiun Jayakusuma saka jam setunggal awan nganti setengah sekawan sore ing Alun Alun Pati.

Acara kirab iki diadakake kanggo mengeti Dina Kesaktian Pancasila, 1 Oktober 2018 lan kanggo mbangkitake jiwa nasionalisme pemuda sak niki kang arep luntur.

Minurut Ketua Forum Komunikasu Putra Putri Purnawirawan TNI/POLRI Indonesia (FKPPI) Pati Endang Sri Wahyuningsih ngaturkake yen dheweke matursuwun maran para pihak kang melu acara iki lan sing pedulu karo kegiatan iki. Dheweke pangarep- arep kegiatan kaya ngene iki diadakake setahun pisan.

6. Contoh Pawarta

Karang taruna desa Mergudadi angger sesasi pisan ngadakake sambatan ngeresiki desa utawa kerja bakti.

Tujuan Kerja bakti iki di adakake yaiku kanggo ngeresiki kalen kang rusoh lan dalan sing akeh sukete.

Sadurunge kerja bakti para anggota karang taruna padha kumpul ing Lapangan Bulutangkis Mergodadi.

Kegiatan iki dipelori Ketua Karang Taruna Doni Arya, deweke duwe pendapat yen kerja bakti iki bisa ngakrabno para anggota karamg taruna lan kegiatan iki bisa kanggo refreshing.

7. Pawarta Bahasa Jawa

Bank BRI nyediake program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan kanti sasaran sekitar 57 yuta pamayu upadi ultra mikro sing minim oleh pendanaan.

Tata cara lan syarat pengajuan KUR cukup gampang merga prosese dilakoke kanti online.

Sunarso, direktur utama Bank BRI, ngungkepake menawa wektu iki lagi sekitar 20 persen upadi ultra mikro sing nduwe akses pembiayaan.

Awake ngarep-arep isa leladi masyarakat kanti maksimal lan biaya cilik mbokmenawa.

Ngeling sasaran program KUR BRI tanpa agunan yaiku ultra mikro, mula jumlah panjilihan cukup neng ngisor Rp 10 yuta. Angkah wanci utangan uga luwih cendhak merga kebutuhan utangan upadi segmen iki ana neng level bendinan.

Ayo menyang laman kur.bri.co.id/ kanggo nggawe akun nggunakne alamat email aktif lan ndaftar utangan.

Genepi formulir sing cawis diprana, mulai saking profil sampeyan, profil upadi, unggah dokumen, lan jumlah utangan.

Ana pirang-pirang syarat sing kudu dikebaki kanggo ndaftar KUR, salah sijine yaiku nduweni upadi sing wis lumaku minimal 6 wulan.

Pendaftar uga wajib nglakokake upadine neng salah siji platform e-commerce kadosta shopee, tokopedia, utawa ride hailing kaya grab, lan gojek.

Mestekne sampeyan uga ora lagi narima kredit saka perbankan liya, kajaba kredit konsumtif kaya KPR, KKB, lan Kartu Kredit.

Lagekne dokumen administratif sing wajib diugakne yaiku KTP, Kartu Keluarga, lan layang ijin upadi (bisa arupa layang saka platform).

Kajaba kredit tanpa agunan, Bank BRI uga nyediakna kur mikro karo maksimal utangan nganti Rp50 yuta.

***

Nah, itulah beberapa contoh pawarta bahasa Jawa yang bisa dipelajari.

Semoga artikel ini bermanfaat untukmu ya.

Jangan lupa, ikuti Google News Berita 99.co Indonesia biar gak ketinggalan informasi properti terbaru.

Kunjungi pula www.99.co/id jika kamu berencana membeli atau menjual rumah.

Kini, jual beli properti di 99.co terasa #segampangitu.
Gadis Saktika

Gadis Saktika adalah Content Writer di 99 Group yang sudah berkarier sebagai penulis dan wartawan sejak tahun 2019. Lulusan Bahasa dan Sastra Indonesia UPI ini senang menulis tentang etnolinguistik, politik, HAM, gaya hidup, properti, dan arsitektur.

Related Posts