Berita Ragam

13 Contoh Biantara Sunda Singkat yang Mudah Dipelajari. Tersedia Berbagai Tema Pilihan!

8 menit

Sedang mencari contoh biantara Sunda pendek untuk menyelesaikan tugas sekolah bahasa Sunda? Kamu bisa lihat beberapa pidato bahasa Sunda lengkap berbagai tema mulai dari pendidikan, lingkungan, agama, maulid nabi, hingga kemerdekaan Indonesia di artikel ini!

Property People, biantara bahasa Sunda atau pidato bahasa Sunda adalah kegiatan berbicara di depan umum dengan menggunakan bahasa Sunda halus dan sopan.

Ketika membuat biantara Sunda harus menggunakan bahasa yang tegas, lugas, dan mudah dipahami oleh orang Sunda lainnya.

Hal tersebut dimaksudkan agar inti dari pidato bahasa Sunda dapat disampaikan secara sempurna tanpa ada satu pun yang miss informasi.

Pembuatan contoh teks biantara Sunda ini akan diajarkan ketika jenjang sekolah dasar (SD) dalam mata pelajaran bahasa Sunda.

Tak heran, jika nantinya guru akan memberikan pekerjaan rumah (PR) kepada siswa untuk membuat pidato Sunda yang baik dan benar.

Jika masih bingung, melansir berbagai sumber, kami bakal sajikan sejumlah referensi biantara bahasa Sunda pendek lengkap dalam berbagai tema pilihan.

Yuk, cari tahu selengkapnya melalui biantara bahasa Sunda di bawah ini!

13 Contoh Biantara Sunda Pendek

Dari sekian banyak topik yang bisa diangkat, ada beberapa topik yang menarik untuk dijadikan materi naskah biantara Sunda.

Beberapa topik yang dimaksud antara lain biantara Sunda tentang pendidikan, biantara Sunda tentang agama, biantara Sunda tentang kemerdekaan, biantara Sunda tentang tata krama.

Berikut ini kumpulan contoh biantara Sunda dengan tema-tema pilihan yang mudah dipahami serta menarik.

1. Contoh Biantara Sunda Pendek tentang Pendidikan

Di bawah ini terdapat contoh pidato Sunda tentang pendidikan:

Assalamualaikum warrahmatulohi wabarakattuh.

Alhamdulillahirabbil’alamin, langkung tipayun hayu urang sadaya panjatkeun puji sinareng syukur ka gusti Allah Swt anu parantos masihan nikmat ka urang sadaya kalayan nikmat ti gusti Allah urang sadaya tiasa kumpul dina ieu acara.

Shalawat sareng salam hayu urang curah limpahkan ka junjungan urang sadaya buktosna kanjeng Nabi Muhammad Saw, mudah-mudahan urang sadaya diaku umat ku kanjeng Nabi dina dinteunan kiamat.

Hadirin rahimakumullah

Ngadegna abdi didieu bade ngadugikeun biantara anu judulna ngeunaan ‘pendidikan’.

Para hadirin sadaya, tangtosna urang sadaya terang pendidikan mangrupakeun pilar anu penting dina kahirupan urang sadaya, sabab jalmi anu berpendidikan bakal mendakan kabagjaan dina kahirupan.

Pendidikan mangrupakeun salah sawios wasilah pikeun urang sadaya milari ilmu anu manfaat kangge diri sareng manfaat kangge umat.

Seer pisan kautamaan pikeun jalmi anu ngagaduhan ilmu diantarana gusti Allah Swt bakal ngangkat derajat jalmi anu berilmu.

Kumargi kitu, hayu urang sadaya utamakeun pendidikan sangkan urang sadaya tiasa jadi jalmi anu berilmu tur tiasa jadi jalmi anu ngamalkeun kana ilmu.

Hayu urang sadaya ngajadikeun pendidikan sanes saukur formalitas tapi hayu urang sadaya jadikeun pendidikan salaku identitas kangge diri urang sangkan urang sadaya mendak kabagjaan dina kahirupan dunia sareng kahirupan akhirat.

Sakitu bae anu tiasa ku simkuring didugikeun mudah-mudahan anu didugikeun tiasa dicandak manfaatna, sareng hayu urang sami-sami tekadkeun dina diri urang sadaya sangkan urang sadaya tiasa jadi jalmi anu berpendidikan tur tiasa masih manfaat tina hasil pendidikan eta.

Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum wr.wb.

2. Contoh Biantara Sunda Pendek tentang Lingkungan

Selanjutnya, terdapat teks pidato bahasa Sunda bertemakan lingkungan:

biantara sunda

Sumber biantara Sunda: masagipedia.com

3. Contoh Teks Biantara Bahasa Sunda tentang Kesehatan

Inilah contoh naskah pidato bahasa Sunda tema kesehatan:

Wilujeng enjing ka sadayana, urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Swt nu atos masihan kasempatan sareng kasehatan. Nu mana urg tiasa patepang raray di acara ieu.

Ibu atau bapak guru anu dipikahormat sareng rerencangan anu dipikacinta, para wargi anu dipikahormat ku simkuring.

Dina waktos ieu abdi bade ngadugikeun pentingna urang ngajaga kasehatan kanggo hirup urang sadayana.

Urang sadaya wajib ngajaga kasehatan sareng kabersihan lingkungan, teras urang teh kedah ngalaksanakeun hirup sadidinten jeung cara anu sehat.

Misalna meresihan awak pas urang keur ibak, meresihan kuku, nyikat waos anu rutin, jeung sajabana. Tah eta teh conto cara hirup nu sehat.

Conto anu sanesna urang kedah miceun runtah di tempatna, teu kenging sembarangan, terus lamun nyiduh ulah di mana wae, batuk atawa beresin ge kudu nutupan bahan ambeh henteu nularkeun virus ka batur.

Urang teh kedah mikacinta kanu kabersihan diri urang, sangkan hate urang ge suci jeung bersih.

Lamun urang hoyong janten jalmi anu jagjag waringkas, urang kedah soson-soson meresihan diri urang sorangan tina sagala kotor nu aya.

Bade eta kotor jasmani atanapi kotor rohani, upami meresihan kokotor jasmani urang teh kedah mineng mandi, meresihan lingkungan, jeung sagala kokotor anu bisa nyebabkeun panyakit di diri urang.

Tuluy kumaha lamun bade meresihan kokotor rohani, carana nyaeta urang kudu ningkatkeun kaimanan urang jeung ibadah urang ka Gusti Allah. Ngan anu kudu diinget teh, sehat lain saukur bersih hungkul.

Tapi urang kedah ngagerakeun jasmani urang nu matak ngajagjagkeun diri urang. Misalnya urang rajin olahraga.

Hadirin sadayana cekap sakitu pidato tentang kasehatan ieu, hatur nuhun kana perhatosanana.

Waalaikumsalam wr.wb.

4. Contoh Teks Biantara Bahasa Sunda tentang Kemerdekaan

Berikutnya, ada contoh teks pidato Sunda tentang kemerdekaan Indonesia:

Assalamualaikum warrahmatulohi wabarakattuh.

Allhamdulillah kalawan rahmat Allah Swt urang tiasa kumpul sakumaha acara satahun sakali, shalawat sareng salam mugia dilimpahkeun kabaginda urang nabi Muhammad Saw, ka kelargina nempi ka urang sadaya salaku umatna sampe yaumil akhir aamiin..

Simkuring selaku ketua karang taruna ngucapken rebu haturnuhun kasadayana pamuda anu parantos ikut serta dina terselenggarana iyeu acara 17 agustus, moga-moga kuayana acara iyeu nambah kacintaan urang sadaya ka NKRI sareng jasa para pahlawan anu tos berjuang kanggo kamerdekaan RI.

Kukituna abdi ngajak kasadaya pamuda pamudi hayu urang sasarengan ngajaga iyeu kamerdekaan kalayan jadi jalema anu lewih hade dei, jadi jalma anu mangfaat kanggo sesama, jadi jalma anu mere conto bener kabudak.

Sia-sia pengorbanan para pahlawan bahela lamun kalakuan urang jiga runtah, kudu isin urang kapara pejuang bangsa lamun urang hirup arek kie baemah.

Para pejuang kemerdekaan negara indonesia berkorban jiwa ragana hanya demi nagara urang bebas ti penjajah, kabina-bina lamun urang arek hirup mahiwal jiga nuedan teu menang diatur. kukituna hayu urang sasarengan jaga iyeu kemerdekaan negara kesatuan republik indonesia.

Inti tina pidato iyeu urang supaya eling terus kajasa para pahlawan pendiri bangsa anu parantos ngintunken urang sadayana, mugi-mugi arwah dipasihan tempat anu paling indah diakherat aamiin.

Sakitu tiabdi salaku ketua karang taruna moga-moga aya mangfaatna, hampura bilih aya cariosan anu teu enakeun dihate sararea. sakali dei abdi ngucapken haturnuhun atas terselenggarana iyeu acara.

Akhirul kalam, bilahitaufik walhidayah wassalamualaikum wr.wb.

5. Contoh Biantara Sunda tentang 17 Agustus

Di bawah ini terdapat naskah biantara tema 17 Agustus:

contoh biantara sunda tentang 17 agustus

Sumber teks biantara bahasa sunda singkat: apamaksud.com

6. Contoh Teks Biantara Sunda tentang Narkoba

Lalu, ada juga naskah pidato Sunda tentang bahaya narkoba yang bisa Property People pelajari:

contoh teks biantara sunda tentang narkoba

Sumber pidato sunda singkat: matahari.my.id

7. Contoh Biantara Bahasa Sunda tentang Perpisahan

Selanjutnya, terdapat pidato bahasa Sunda yang dapat dibawakan ketika acara perpisahan di sekolah, kantor, dan sebagainya:

Assalamualaikum warrahmatulohi wabarakattuh.

Asshaduallailahaillalah wa ashadu anna muhamadar rosulullah. Ama badu.

Tipayun mangga urang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur ka hadirat Allah Swt. Nu mana dina kasempatan ieu urang sadaya tiasa ngumpul dina kaayaan sehat wal’afiat.

Shalawat miwah salam mugi tetep dilimpahkeun ka jungjungan urang sadaya Nabi Muhammad Saw. Teu hilap ka kulawargana, sahabatna, oge ka urang sadaya salaku umatna anu Insya Allah taat kana ajarannana, amin ya robbal alamin.

Hadirin sadaya anu kusimkuring dipihormat, nuhunkeun waktosna kanggo abdi anu ngawakilan rerencangan kanggo nyampeikeun amanat dina raraga program perpisahan kelas genep.

Henteu karaos parantos genep taun urang aya didieu. Nu mana ayeuna puncak saleresna urang sadaya bakal papisah ti sakola ieu. Henteu hilap abdi ngawakilan rerencangan ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan ka bapa sareng ibu guru anu mana tos ngajarkeun ka abdi sadaya loba hal.

Mugia naon anu diajarkeun ku bapa guru sareng ibu guru ka urang sadaya tiasa dimanfaatkeun ka nu hal konkret sareng aya manfaatna kanggo nusa, bangsa sareng agama. Mugi-mugi amal kasaean manah bapa miwah ibu guru kenging walesan ti Allah Swt. Amin.

Sakitu ti abdi anu ngawakilan rerencangan sadaya. Kirang lebihna neda dihapunten. Nu mana kasalahan mah milik abdi sareng kaleuwihan mah tiba ti Allah Swt.

Wabilahitaufik walhidayah wassalamu’alaikum wr.wb.

8. Teks Biantara Bahasa Sunda tentang Kebersihan

Ada juga, contoh teks pidato bahasa Sunda berkaitan dengan kebersihan lingkungan:Assalamualaikum warrahmatulohi wabarakattuh.

Langkung tipayun urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Swt, Tuhan Nu Esa anu mana masihan hidayah sareng inayah-Na ka urang sadaya. Janten urang sadaya tiasa kempel di acara ieu, dina kaayaan sehat wal afiat alhamdulilah.

Para wargi sakalian anu dipikahormat kusimkuring.

Dina waktos ieu abdi bade nerangkeun tentang tema kebersihan, nyaeta kumaha pentingna ngajaga diri dina hidup sehat jeung manfaat ngajaga kasehatan. Nu mana urang sadaya teh kedah atau wajib ngajaga lingkungan sekitar urang, sareng awak nyalira yen urang sadaya tiasa ngajaga kasehatan tina sagala rupi panyakit nu aya.

Ku margi kitu urang sadaya ge kedah ningkatkeun carana pola hidup nu sehat kanggo kapayuna hirup urang sakalian di kawitan ti ayeuna. Siga anu pernah diterangkeun dina salah sahiji hadist, ‘ Inna dhofatu minal iman.’ Anu hartosna teh, kabersihan sabagen tina iman.’ Nu matak kudu dijaga ku urang-urang.

Sebagai urang muslim anu taat, anu gaduh kaimanan di jero hate urang tangtu urang teh kudu bersih sareng suci tina sagala kotor atau najis anu nyebabkeun urang jadi teu suci. Allah Swt mah resep kanu hamba anu merhatikeun jeung ngajaga kabersihan. Bersih eta teh kaasup kana raga urang, diri urang, sareng lingkungan di sakitar urang.

Tapi kabersihan eta teh rupina macem-macem, aya nu disebut bersih hate, bersih jiwa, bersih raga, sareng bersih rohani. Urang kedah jadi jalma anu kaasup bersih sadayana, sabab ngan bersih raga tapi hatena teu bersih mah nya percuma. Matak ti mulai ayeuna, hayu urang ngabersihan sagala rupina, sareng ningkatkeun pola hidup sehat kanggo urang sadayana.

Cekap sakitu abdi nyanggakeun pihatur, hatur nuhun. Wassalamualaikum salam wr.wb.

9. Biantara Sunda Pendek tentang Agama

Inilah contoh pidato Sunda berkaitan dengan agama Islam:

contoh biantara sunda pendek

Sumber contoh biantara pendek: inspirilo.com

10. Naskah Biantara Ngamumule Basa Sunda

Selanjutnya, terdapat contoh naskah biantara merawat dan melestarikan bahasa Sunda:

Assalamualaikum warrahmatulohi wabarakattuh.

Bapa miwah ibu girang pangajén anu ku simkuring dipihormat, ogé hadirin sadaya anu sami hadir anu ku simkuring dipihormat.

Alhamdulillah wa syukrulillah, dina danget ieu sim kuring baris ngadungikeun biantara anu jejerna “Ngamumulé Mieling Basa Indung di Lingkungan Sakola”.

Naon margina? Kumargi, basa Sunda téh basa daérah anu kaasup kana kabudayaan daérah. Basa Sunda téh basa anu diagungkeun ku urang Sunda.

Jalaran urang sadaya putra daérah seuweusiwi Pasundan, nu matak wajib ngamumulé basa Sunda dina kahirupan sapopoé.

Namung, hanjakalna dina mangsa kiwari basa Sunda anu kasohor daria téh tos méh-méhan teu diadaban ku para nonoman.

Tah, nilik kaayaan kitu, urang salaku bibitbuit Ki Sunda kedah kumaha atuh? Dina perkara ieu pisan, sim kuring baris babalagonjangan ngadugikeun pamadegan sim kuring.

Para hadirin nu dipikahormat. Urang salaku seuweu-siwi Siliwangi kedah ngagunakeun basa Sunda dina kahirupan sapopoé.

Numatak ayeuna mah Di Piharep sakumna Kabupatén nuaya di sabudeureun tatar sunda ngarintis sadaya lembaga kaasup sakola, yén dina saminggu téh aya poé basa Sunda.

Dina lebah dieu pisan sim kuring umajak ka sadayana, hayu urang rojong ieu program téh, urang biasakeun nyarita ku basa Sunda.

Da kapan, geuning tacan sakum sakola di tatar sunda ngarojong kana ieu program, malihan, aya sakola teu teu apal-apal acan kana éta program téh.

Saupama sakumna sakola ngarojong tur ngalaksanakeun ieu program, tangtos baé tarékah miara jeung ngamumulé basa Sunda téh langkung ronjat.

Prak! Urang rampak gawé babarengan ngahudagkeun deui komara basa Sunda wewengkon tatar sunda

Saupama lain ku urang dipiara dimumulé, badé ku saha deui basa Sunda dijagadiraksa?
Naha urang téga jolédar ka basa indung urang sorangan?

Saupama leungit basa Sunda, tangtu leungit ogé budaya jeung jati diri urang Sunda.

Ampun paralun teu pisan-pisan seja mapatahan ngojay ka meri, utamina ka para budayawan katut inohong basa Sunda.

Ieu mah pilakadar tawis asih ti nonoman nu buta tulang buta daging, nu ngaraos cinta tur reueus ka basa jeung lemah caina. Cag.

Wallahul muwafieq ila aqwamith tharieq wassalamualaikum wr. wb.

Sumber: Distriknews.com

11. Teks Pidato Bahasa Sunda tentang Sopan Santun

Sopan santun jadi materi pidato yang menarik untuk disampaikan ke khalayak umum, berikut contohnya:

Assalamualaikum warrahmatulohi wabarakattuh.

Wassolatu wassalamu ‘ala sayyidina muhammadin, wa’ala alihi wasohbihi wasallam. Robbi sohli sodri wayasirli amri, wahlul ukdata min lisani yafkohu qowli.

Puji sareng syukur hayu urang sami-sami panjatkeun ka hadirat Alloh subhanahu wata’ala, anu parantos masihan rahmat sareng hidayahna kanggo urang sadayana, margi urang tiasa ngumpul ngariung di tempat anu dimulyakeun ieu.

Teu hilap solawat sareung salam urang curahkeun ka junjunan sadayana nyaeta kanjeng Nabi Muhammad sholallohu ‘alaihi wasallam.

Bapa/ibu anu dipikahormat, sareung sadayana rerencangan anu dipikaheman tur dipikadeudeuh, dina kasempatan ieu, abdi bade nyandak biantara anu tema na teh sopan santun.

Sopan santun teh nyaeta salah sahiji adab anu kedah aya dina diri urang. Sabab, pami urang sopan sareung santun, komo ka anu saluhureun mah, anu pentingna mah ka ibu rama, pasti bakal dipikaresep, dipikaheman, sareung dipikadeudeuh.

Sopan santun oge bakal nyandak hal positif sareung manfaat kanggo diri urang sadayana. Salah sahijina dina kahirupan sapopoena.

Contoh sopan santun dina kahirupan sapopoe nyaeta hormat ka ibu rama, ka guru, sareng anu saluhureun, paripolah anu sae, tutur bahasa anu sae, patuh kana sagala aturan, jeung sajabana.

Rupina biantara singket ti abdi oge dianggap cekap, kalawan ditutup ku pantun:

Buah tomat, buah peuteuy

Tamat euyyy

Akhirul kalam, wassalamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuh.

Sumber: Urbanjabar.com

12. Pidato Bahasa Sunda tentang Maulid Nabi

Berikutnya, terdapat contoh biantara Sunda tentang Maulid Nabi 2023

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Maulid Nabi Muhammad SAW nyaéta hiji momen nu dirayakeun ku umat muslim dina sababaraha cara. Ngawitan di acara pangajian, khutbah, jeung sajabanan. Maulid nabi janten hiji perenungan pikeun urang sadayana. Momen ieu teh ngajadi hiji wadah kanggo urang ngulangkeun jeung ngajaga ajaran nabi, jeung ngamimitian ka prilaku anu leres jeung dirasakeun pikeun jadi hiji muslim.

Rasulullah Saw nyaéta suri teladan dina kahirupan. Ajaran sareng aksara-Na teh ngabantuan urang di jalan hiji ka kahirupan nu lebih béas. Urang kedah ngiringan jeung ngamimitian ajaran anu geus digembar-gemborkeun ku nabi Muhammad SAW, sabab ajaran ieu teh luhur, beuki, jeung baris ti pangaweruh.

Dina pikeun maulid nabi ieu, aya dua hal nu kedah dipahargakeun. Nu hiji, kitu peta jeung keur ngamimitian prilaku nabi, nu geus dipaparakeun dina Al-Qur’an jeung Hadits, naha dina kapribadihan sareng dina kahirupan urang. Naha kitu ngadamel ajaran nabi ku aya sabaraha hal nu geus katingali ku Al-Qur’an sareng Sunnah.

Hal nu kadua nyaéta kasadaran pikeun ngahargakeun kerukunan sareng persatuan dina masyarakat. Maulid Nabi teh mangrupa wadah nu pas dijadikeun pikeun nyieun kagiatan anu bisa ngajadi ngalampahkeun agama, budaya, jeung sasama anu katingali di antara urang Sunda. Hal ieu bisa ngajadi wadah pikeun ngaréréngkeun jeung ngasupkeun luhur sagala masarakat.

Dina wawancara éta, maranehna harap urang sadayana bisa ngagantos jeung ngawasihan hirup nu leres sareng damai, jeung ngalaksanakeun ajaran nabi dina kahirupan urang sadayana.

Mugi-mugi pidato ieu bisa ngajadi inspirasi pikeun sadayana pikeun ngamimitian kahirupan anu leres jeung ngarustukan di sababaraha cara. Mugi-mugi Alloh Subhanahu Wa Ta’ala ngabéré hirup sareng rahmat-Na ka urang sadayana.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

13. Contoh Biantara Sunda tentang Paturay Tineung Kelas 6

Terakhir, ada contoh teks pidato Sunda untuk paturay tineung atau acara pertemuan yang berkesan:

pidato bahasa sunda tentang paturay tineung kelas

Sumber pidato bahasa Sunda paturay tineung: basasunda.com

Tema Biantara Sunda

Dari sekian banyak tema yang dipaparkan, ada beberapa tema pidato bahasa Sunda yang menarik untuk disampaikan.

Adapun tema biantara Sunda yang menarik itu sebagai berikut:

  • Kesehatan
  • Pelestarian lingkungan
  • Pembangunan budaya
  • Kemajuan teknologi
  • Pendidikan

Selain tema-tema di atas, masih banyak tema pidato Sunda yang bisa Property People sampaikan.

Namun, dalam memilih tema pidato bahasa Sunda, penting untuk mempertimbangkan audiens yang akan mendengarkan pidato tersebut.

Hal ini agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh audiens.

***

Itulah beberapa contoh teks biantara Sunda pendek atau pidato bahasa Sunda lengkap berbagai tema yang mudah dipahami.

Selain itu, kamu juga bisa menyimak contoh penutup pidato bahasa Sunda hingga bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Semoga membantu, Property People!

Baca juga informasi dan ulasan menarik lainnya dengan mengikuti Google News Berita 99.co Indonesia.

Sedang mencari hunian nyaman di Jawa Barat? Yuk, temukan melalui www.99.co/id.

Dapatkan berbagai promo dan diskon menggiurkan karena ternyata beli hunian emang #segampangitu.
Rulfhi Alimudin

Mengawali karier kepenulisan sebagai penulis lepas di beberapa media daring sejak 2016. Kini mencurahkan pikiran untuk menulis properti, gaya hidup, marketing, hingga teknologi di Berita 99 dan Rumah123.
Follow Me:

Related Posts