Berita Ragam

Kumpulan Cerita Rakyat Bahasa Jawa Singkat dan Pendek yang Menarik untuk Dibaca di Rumah

3 menit

Indonesia dikenal memiliki sejumlah folklor populer di berbagai daerah, salah satunya adalah cerita rakyat bahasa Jawa yang sangat menarik untuk dibaca.

Cerita rakyat adalah genre folklor yang merupakan cerita yang diwarisi secara lisan oleh masyarakat Indonesia.

Menurut penelitian karya ilmiah yang dilansir repository.unpas.ac.id, cerita rakyat telah diceritakan secara turun temurun sejak dulu kala.

Ada sejumlah cerita rakyat berbagai daerah yang meliputi mite, legenda, atau dongeng mengandung nilai moral, adat, hingga pendidikan.

Salah satu contoh cerita rakyat paling dikenal dan populer adalah kisah Malin Kundang yang berasal dari Sumatra Barat.

Namun dari sekian banyak cerita rakyat yang ada di Indonesia, apakah kamu tahu apa saja cerita rakyat di tanah Jawa?

Guna menambah pengetahuan tentang cerita rakyat di Jawa, berikut kumpulan cerita rakyat bahasa Jawa yang menarik untuk dibaca.

Kumpulan cerita rakyat tersebut dirangkum dari buku “Cerita Rakyat Jawa Tengah dalam Tiga Bahasa” dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah dan sumber lainnya.

Cerita Rakyat Bahasa Jawa

1. Cerita Rakyat Bahasa Jawa

Keong Mas

Wis setaun suwene mangsa ketiga dialami desa Dhadapan. Krana kuwi uripe warga katula-tula, akeh lelara lan dadi larang pangan. Ing Dhadapan ana wadon tuwa sing lola tanpa dulur, yaiku mbok Randha. Kanggo nyambung uripe, mbok Randha luru krowodan ing alas kewan sabendinane.

Kewan kali kang nyisa ing sawedhing mbebegan. Sanajan kahanan kaya mangono nanging dheweke ora nggresula. Malah saya nyaketake marang Gusti.

“Duh Gusthi paringana pepajar ing desa kula mugimugi inggal kalis saking prahara punika.”

Sawijining esuk, mbok Randha golek panganan ing alas. Nalika lagi milang-miling weruh cumlorot cahya saka sak tengahing kali kang asat.

“Kok cumlorot kaya emas, cahya apa kuwi?” ing atine tuwuh pitakon, banjur mbok Randha nyedaki sumber cahya mau. Bareng dicedaki jebul sawijining keong Mas kang nyungsang ing antara watuwatu kali. Keong banjur digawa mulih tekan ngomah dicemplungake genthong.

Mbok Randha menyang alas kaya biyasane, nanging nasibe lagi apes, urung entuk krowodan nganti meh surup, dheweke banjur mulih ngelanthung ora entuk opo-opo.

Sawise leyeh-leyeh ing emperan dheweke menyang pawon menawa wae ana krowodan kang bisa ganjel weteng kang luwe. Mbok Randha kami tenggengen amrgi ngerti panganan kang ana ing pawone. Sopo sing ngeteri panganan kuwi, ing batine kebak pitakon. Sebab mulih saka alas, pawone mbok Randha wis cumepak panganan, mengkono iku kedadeyan ing saben dina. Sawijining dina kanthi sesideman, mbok Randha ndedepi sapa tho wong kang mlebu ing pawone.

Keong Mas mau metu saka genthong lan malih dadi putri kang ayu. Mbok Randha kaget ora kinara. Saben ditinggal lunga mbok Randha, Keong Mas mau malih wujud. Mbok Randha banjur nakoni sapa sejatine putri kang ayu kuwi.

“Nduk wong ayu sliramu iki sapa kok nganti kedarangdarang ing alas lan jilmo Keong Mas?”

“Yung aku iki garwane Raja ing Jenggala, Raja Inukerta, aranku Candrakirana”

“Lho kok bisa dadi Keong Mas lan awakmu bisa tumeka ing alas Dhadapan kuwi larah-larahe kepiye tho cah ayu?”

Banjur, Dewi Candrakirana njlentrehake menawa ing sawijining dina dicidra Raja Jin Sakti kang kareb ngepek garwa. Ananging dheweke wegah, ora gelem nuruti karepe Jin. Jin muntab, Dewi Candrakirana sinebda dadi Keong Mas banjur diguwang adoh saka kraton Jenggala menyang kali.

Tujuane supaya ora bisa ketemu karo garwane Candrakirana, Raja Inukerta. Anehing kahanan ana ing nalikane kali kecemplungan Keong Mas banyune dadi garing, kaline asat. Asate banyu iku mau kang njalari Keong Mas nyungsang ing watu-watu nganti nemahi tiwas. Bejane ditemu, akhire banjur diopeni Mbok Randha Dhadapan.

Sumber: e-learningkls4a.banihasyimmalang.sch.id

2. Contoh Cerita Rakyat Bahasa Jawa

cerita rakyat bahasa jawa cerita rakyat bahasa jawa cerita rakyat bahasa jawa contoh cerita rakyat bahasa jawa3. Cerita Rakyat dalam Bahasa Jawa

cerita rakyat bahasa jawa cerita rakyat bahasa jawa cerita rakyat bahasa jawa singkat dan pendek contoh cerita rakyat bahasa jawa contoh cerita rakyat bahasa jawa

Sumber: Cerita Rakyat Jawa Tengah dalam Tiga Bahasa

***

Semoga bermanfaat, Property People.

Simak informasi menarik lainnya di Google News Berita 99.co Indonesia.

Cek rumah impian kamu melalui www.99.co/id dan rumah123.com.

Dapatkan kemudahan mencari hunian karena kami selalu #AdaBuatKamu.

Yuk, temukan ragam promo terbaik salah satunya dari Alexandria Premiere Cimanggis!
Ilham Budhiman

Content Editor

Lulusan Sastra Daerah Unpad yang pernah berkarier sebagai wartawan sejak 2017 dengan fokus liputan properti, infrastruktur, hukum, logistik, dan transportasi. Saat ini, fokus sebagai penulis artikel di 99 Group.
Follow Me:

Related Posts